Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 01

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
1ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
01 01Odpady z těžby nerostů
01 01 01Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
01 03 04*Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
01 03 05*Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
01 03 06Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 07*Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 03 08Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 09Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10
01 03 10*Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 99Odpady jinak blíže neurčené
01 04Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07*Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 04 08Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09Odpadní písek a jíl
01 04 10Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 11Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 12Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 99Odpady jinak blíže neurčené
01 05Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 04Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
01 05 05*Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
01 05 06*Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
01 05 07Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 99Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.