Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Hlášení agendy ovzduší - SPE za rok 2017

Hlášení se zasílají do 31. března 2018 elektronicky do systému ISPOP za vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší.

02. únor 2018

OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

Seminář: Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Změny týkající se ohlašovacího období 2018

Hlášení F_OVZ_POPL

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 87/2014 Sb. do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. („Vyjmenovaný zdroj"). K využití nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 a k možnosti uplatnění koeficientů snížení emisí vydalo MŽP stanovisko. Pozor, snižující koeficienty úrovně emisí lze uplatnit jen v případě kontinuálního měření.

Při podání poplatkového přiznání podle § 15 zákona za rok 2017 a další bude provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu postupovat nově na základě toho, zda bude uplatňovat u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona a/nebo snížení poplatku podle odst. 5. V takovém případě vyplní údaje o emisích a poplatcích do části 3. formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.). Rovněž přiloží soubor, ve kterém bude dokumentovat postup výpočtu poplatku a využití nevyměření a/nebo snížení poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 5 a 6 zákona. 

Pokud při výpočtu poplatku nebude uplatněno nevyměření a/nebo snížení poplatku u žádného zdroje, vyplní se formulář F_OVZ_POPL s částí 2. Poplatek za provozovnu bez uplatnění nevyměření poplatku dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., která je stejná jako ve formuláři, používaném v předchozích letech.

Dosáhne-li hodnota celkového poplatku za provozovnu 50 000 Kč při nevyužití nevyměření poplatku nebo před odečtením poplatku za nevyměřené zdroje a emise, poplatkové přiznání se podává; tzn., že pokud klesne celková výše poplatku pod 50 000 Kč až po odečtení poplatku za nevyměřené emise a zdroje, zůstává povinnost poplatkové přiznání prostřednictvím ISPOP podat.

Pokud klesne celková výše poplatku pod 50 000 Kč pouze využitím koeficientů snížení emisí (tj. není vůbec využito nevyměření poplatku), poplatkové přiznání se nepodává.

Změny v důsledku novely zákona

Od 1.1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která mění zařazování některých zdrojů. Pokud došlo změnou přílohy č. 2 zákona k přeřazení zdroje mezi nevyjmenované, není již povinností SPE za rok 2017 a další roky ohlašovat. U zdrojů, u kterých došlo k zařazení mezi vyjmenované zdroje až změnami přílohy č. 2, bude provedeno ohlášení SPE za rok 2017. Více o změnách v zařazení zdrojů.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP, ČHMI

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.