Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Za nelegální výkup vysloužilých spotřebičů padla pokuta

Výkup elektroodpadu »na vlastní triko«, tedy bez součinnosti se systémem,který nastavil stát, se nemusí vyplatit. Nedávno to poznala společnost Sound & Vision, s. r. o.

03. březen 2014

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jí totiž uložila pokutu 150 tisíckorun za to, že vykupovala elektroodpad, aniž by k tomu byla oprávněna, čímž sedostala do rozporu se zákonem o odpadech (viz box).

VÝKUPNÍ MÍSTO ZA PROVIZI

Zhruba rok a půl společnost organizovala výkup nefunkční elektroniky,elektrozařízení, elektrických přístrojů, výpočetní a kancelářské techniky čielektrického nářadí. Nabízela i zřízení »výkupního místa nefunkčníchelektrovýrobků«, kde by se vykupovaly vysloužilé spotřebiče za provizní odměnu.To vše na náklady firmy s dopravou zdarma a s platbou za elektroodpad na místě.Dokonce i s dokladem o ekologické likvidaci vyřazených elektrozařízení,vyšperkovaným odkazy na ISO normy.

»Abychom naše obchodní partnery ochránili před neoprávněnou byrokracií zestrany MŽP či živnostenského úřadu, vykupujeme od vás nefunkční elektrovýrobky ajejich součásti. Jde tedy o klasický prodej, resp. nákup za účelem dalšíhoprodeje. Vykoupené nefunkční výrobky dodáváme našemu partnerovi k dalšímuzpracování,« uvádí se na webu Sound & Vision.

Podle ČIŽP tato společnost v roce 2012 vykoupila kolem 120 tun elektroodpadu,z toho bylo zhruba 30 tun nebezpečného odpadu. V roce 2013 to bylo o něcoméně.

MIMO SYSTÉM

Ačkoliv firma svým konáním neohrozila životní prostředí, zaplacení pokuty sezřejmě nevyhne. »Společnost nebyla žádným způsobem oprávněna k převzetíelektroodpadů - nebyla zpracovatelem elektroodpadů a nebyla ani zapojena dosystému sběru organizovaného výrobci elektrozařízení,« praví se ve zprávě ČIŽP.»Elektroodpady smějí být předány jen oprávněnému zpracovateli elektroodpadů nebona tzv. místa zpětného odběru či odděleného sběru. Tato místa, svoz a následnárecyklace jsou organizovány provozovateli kolektivních systémů, které bylyzaloženy výrobci elektrozařízení za účelem plnění jejich zákonem stanovenýchpovinností pro sběr, zpracování a využití elektroodpadů,« uvádí dále zpráva.

Za systém využití elektroodpadu nesou právní odpovědnost výrobcielektrozařízení spolu se státem. Plnění povinností, jak jsou dány zákonem,umožňuje státu dosáhnout požadované míry sběru a kvót materiálového využitíelektroodpadů, k nimž se ČR zavázala transpozicí směrnice EU oelektroodpadech.

Ani elektroodpad nelze vykupovat bez příslušného oprávnění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších předpisů, veznění pozdějších předpisů, v § 12 Obecné povinnosti, odst. 3, říká:

(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osobanebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení kvyužití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu,nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, neboprovozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínekstanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorkůodpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastnostía splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumunebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm.e).

Vysloužilé elektrospotřebiče mohou být odevzdávány jen oprávněným osobám.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.