Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Značit, nebo neznačit kamiony?

06. leden 2010

Povinnost takto označovat nákladní vozidla byla v naší legislativě zakotvena nedávno. "Celá problematika vznikla při neoprávněné přepravě odpadů z Německa na místa, která původně nebyla k tomu určená, příkladem může být Libčeves na Lounsku," vysvětluje Ing. Petr Krčil, PhD., vedoucí auditor systémů řízení ze společnosti ITC Zlín. "Vyhláška č. 374/2008 Sb. měla pomoci identifikovat kamiony, které k nám odpad vozí, proto písmeno A jako Abfall."

Jak se označení A používá v praxi, vysvětlil v Českém rozhlase Vladimír Kydlíček z Česmadu Bohemia: "Aut označených tabulkou A přibývá, neboť téměř každé nákladní auto občas odpad vozí. A z praktického hlediska nemá cenu tabulku sundávat, i když je na korbě naloženo zrovna něco jiného. Byť právě tím se trochu snižuje smysl tohoto označení. Praktický dopad možná není tak jednoznačný, ale na druhou stranu úplně nesmyslné to není. U určitých typů přepravy, např. zkazitelných potravin nebo určitého typu zboží, se obdobná značení také používají, aby bylo vozidlo označeno."

Povinnost značit vozidla vyplývá z vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, která se ve svém § 1 odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006 o přepravě odpadů. Podle Petra Krčila však byla problematika značení vozů cedulkou s písmenem A špatně pochopena: "U vnitrostátní dopravy nemá značení A co dělat!"

V evropské směrnici se v hlavě 1 článku 1 odstavci 2 uvádí, že se toto nařízení vztahuje na přepravu odpadů: a) mezi členskými státy, v rámci Společenství nebo tranzitem přes třetí země; b) dovážených do Společenství ze třetích zemí; c) vyvážených ze Společenství do třetích zemí; d) tranzitem přes Společenství na cestě ze třetí země do třetí země.

V článku 2 odstavci 34 je uvedena definice přepravy odpadů, kde se: ...přepravou rozumí doprava odpadů určených k využití nebo odstranění, která je plánována nebo se uskutečňuje: a) mezi zemí a jinou zemí nebo b) mezi zemí a zámořskými zeměmi a územími nebo jinými oblastmi pod ochranou dané země nebo c) mezi zemí a územím, které podle mezinárodního práva není součástí žádné země, nebo d) mezi zemí a Antarktidou nebo e) z jedné země přes některou z výše uvedených oblastí nebo f) v rámci země přes některou z výše uvedených oblastí a která začíná i končí ve stejné zemi nebo g) do země ze zeměpisné oblasti, která nespadá pod jurisdikci žádné země.

"Vychází-li tedy naše vyhláška ze znění evropské legislativní normy, pak by se označení značkou A mělo vztahovat jen na přepravu mezi dvěma státy, tzn měly by jí měly být označeny jen vozy, přepravující odpad například z Německa do Česka pro zpracování. Označování kamionů u vnitrostátní přepravy však evropská norma nevyžaduje," uzavírá Ing. Petr Krčil, PhD.

- kce -

"Téměř každé nákladní auto občas odpad vozí. A z praktického hlediska nemá cenu tabulku sundávat, i když je na korbě naloženo zrovna něco jiného," říká zástupce Česmad Bohemia

 

Autor/ři: - kce 

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.