Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Malé elektrárny nabízejí levnější energii

Elektřina ze solárních elektráren a jiných obnovitelných zdrojů začíná tvrdě konkurovat energetickým gigantům. Již nyní může elektřina z malých elektráren snížit firmám a domácnostem účet za energie až o 10 i více procent. Malé energetické zdroje navíc mohou nabídnout dlouhodobě stabilnější ceny.

15. listopad 2011

Tuzemské firmy i domácnosti mohou již dnes nakoupit elektrickou energii o 10 i více procent levněji, než za kolik ji prodávají velké energetické společnosti. Na českém trhu se totiž začínají prosazovat obchodníci s elektřinou, kteří kupují a prodávají energii od malých nezávislých výrobců elektřiny: bioplynových, vodních, solárních, větrných či plynových elektráren.

"Tyto zdroje se většinou nacházejí mimo vlastnickou kontrolu velkých energetických hráčů. S energií lze proto obchodovat nezávisle na velkých hráčích a energetické burze a podstatně stlačit cenu dolů," vysvětluje Jan Palaščák, generální ředitel akciové společnosti Amper Market, která patří mezi první tuzemské obchodníky s elektřinou vyrobenou zejména z obnovitelných zdrojů energie.

Pokud obchodník nakupuje přímo u malých výrobců a účtuje si rozumnou marži, je schopen úspěšně konkurovat energetickým gigantům.

"Někdy mají odběratelé smlouvy tak nevýhodné, že nákupem energie z nezávislých zdrojů ušetří 10-20 procent na silové elektřině," říká Palaščák.

VELCÍ DISTRIBUTOŘI SI ÚČTUJÍ PŘEHNANÉ MARŽE

Velké energetické společnosti dosahují v České republice v evropském kontextu nadprůměrných ziskových marží. Ty nezřídka dosahují i desítek procent: "A to i přesto, že hlavní zisky velkých energetik se negenerují v obchodě s elektřinou, ale v její výrobě a distribuci," uvádí Palaščák.

Málo konkurenční charakter českého trhu nutil zákazníky tyto ceny dlouho akceptovat. Částečně to přestalo platit s liberalizací trhu s elektřinou a následným vznikem nových obchodníků s elektřinou.

"Ti však nakupují v drtivé většině prostřednictvím energetických burz od velkých hráčů. Skutečnou nezávislost na trhu s elektřinou umožnil až rozmach malých zdrojů energie, zejména těch obnovitelných," vysvětluje Jan Palaščák.

ENERGETICKÉ BURZY UMĚLE ZVYŠUJÍ CENU LOKÁLNÍ ENERGIE

Nákup energie z malých zdrojů je výhodnější i vzhledem k absenci cenového diktátu energetických burz. Tam se obchoduje zejména energie z uhlí nebo atomu a cena silové elektřiny kopíruje cenové trendy minimálně v měřítku střední Evropy.

V důsledku může být cena na lokální úrovni zbytečně vysoká. Burza totiž zatím nebere v potaz dostatek relativně levné energie z malých zdrojů, zejména těch zelených. V Česku to jsou zejména solární elektrárny.

O elektřinu ze slunečních elektráren, které je přes den nadbytek, není například u obchodníků velký zájem. Jen málo subjektů s ní aktivně obchoduje. "Získáváme tak solární elektřinu dodávanou v denní špičce za nižší ceny, než kolik stojí elektřina na energetických burzách, což nám umožňuje celkovou cenu podstatně snížit," vysvětluje Palaščák.

ZELENÉ ENERGIE JE HODNĚ, ALE OBCHODNÍCI SE JÍ BOJÍ

Největší potenciál pro obchodování s elektřinou nyní poskytují zejména nestabilní zdroje energie, jakými jsou solární nebo větrné elektrárny. Ty vyrábějí energii v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách, což jejich obchodní potenciál snižuje, a proto s touto energií aktivně obchoduje jen málo subjektů.

"Podařilo se nám tento handicap obrátit ve výhodu. Vypracovali jsme obchodní model, který umí při zapojení dalších zdrojů solární energii dodávat odběratelům, aniž by byla ohrožena bezpečnost a stabilita dodávek elektřiny," říká Palaščák. Firma v roli obchodníka s elektřinou přebírá odpovědnost za odchylky na obou stranách - u výrobce i odběratele elektřiny.

MALÝCH ELEKTRÁREN BUDE PŘIBÝVAT, JEJICH POTENCIÁL ROSTE

Na tuzemském energetickém trhu se během posledních dvou let dramaticky zvýšil počet malých energetických zdrojů, a to zejména jako důsledek solárního boomu.V roce 2008 například fotovoltaické zdroje generovaly celkem 12 900 MWh elektřiny, letos to bude už přibližně 1 800 000 MWh.

Podle analýzy společnosti Amper Market lze do budoucna očekávat další růst počtu malých energetických zdrojů: zatímco v posledních dvou letech šlo zejména o fotovoltaické elektrárny, nyní probíhá boom bioplynových stanic.

V budoucnu budou v segmentu malých zdrojů přibývat hlavně kogenerační jednotky, které budou nahrazovat rozpadající se systémy centrálního zásobování teplem.

Malými zdroji přitom nejsou automaticky myšleny jen obnovitelné zdroje energie, v nadcházejících letech bude vzrůstat i podíl malých zdrojů využívajících zemní plyn.

Budou vznikat virtuální elektrárny

Analýza rozvoje trhu společnosti Amper Market počítá v horizontu 3-5 let s vybudováním virtuální elektrárny sdružující decentralizované výrobny elektřiny do jednotného systému výkupu elektřiny a jejího prodeje koncovým zákazníkům s využitím tzv. smart grids.

"Tento model budujeme postupně na základě vlastnictví elektráren, rozvoje nových zdrojů a obchodních vztahů s výrobci i koncovými zákazníky," uzavírá Jan Palaščák, generální ředitel společnosti Amper Market, která patří mezi první tuzemské obchodníky s elektřinou zejména z obnovitelných zdrojů.


Odběr "zelené energie" je bezpečný a stabilní

- Česko disponuje velkým množstvím energie ze "zelených" zdrojů.

- S touto energií lze obchodovat mimo vliv velkých energetických distributorů.

- Výsledná cena je pak pro spotřebitele nižší.

- Odběratelé zelené energie nepodstupují žádná rizika: dodávka je stabilní, bez výkyvů, navíc jsou důkladně chráněni zákonem.

- Případné výkyvy v dodávce energie ze "zelených" zdrojů pokryje obchodník: zákazník má zajištěnu plynulou dodávku energie, i pokud například solární elektrárny vyrábějí méně energie kvůli horším světelným podmínkám.

- Zákazník je ze zákona důkladně chráněn, a pokud by náhodou obchodník zkrachoval, nebude odpojen od sítě: bude automaticky připojen k jinému dodavateli energie. Pro zákazníka zde nejsou žádná rizika.

- Systém čerpání energie z obnovitelných zdrojů je nezávislý na fluktuaci cen silové energie na energetických burzách.


Pokud obchodník nakupuje přímo u malých výrobců a účtuje si rozumnou marži, je schopen úspěšně konkurovat energetickým gigantům.

Virtuální elektrárna do budoucna představuje ideální cestu, jak integrovat obnovitelné zdroje do české elektrizační soustavy a současně nabídnout koncovým zákazníkům nižší a hlavně stabilní ceny elektřiny.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.