Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Návrh nové vyhlášky k autovrakům k připomínkám

Navrhovanou vyhláškou dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků

18. listopad 2020

Navrhovanou vyhláškou dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška bude podle MŽP k 1. lednu 2021 zrušena novým zákonem o odpadech (sněmovní tisk č. 676). Novou vyhlášku bylo zapotřebí vypracovat v návaznosti na návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností, který nahradí co do úpravy autovraků (vozidel s ukončenou životností) stávající zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná vyhláška upravuje zejména obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností nebo neúplného vozidla, technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností, soustřeďování a skladování vozidel s ukončenou životností, na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů, části, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány a způsob demontáže nebezpečných částí a odčerpání provozních kapalin.

Dále vyhláška stanovuje také rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití, způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování, rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností a náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti částí vozidla.

Předkládaná vyhláška obsahově vychází ze stávající vyhlášky o podrobnostech nakládání s autovraky, některé části zcela přejímá nebo je pouze mírně modifikuje.

Nově povede zpracovatel vozidel s ukončenou životností v rámci průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému použití, které prošly přípravou k opětovnému použití. Navrhovaná vyhláška dále nově stanovuje způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování a náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla.

Navrhovaná účinnost od 1.1.2021

Dokumenty:

TypNázev přílohy
Obálkaob_ALBSBV7FFYP8.doc
Důvodová zprávazd_ALBSBV7FFYP8.doc
Závěrečná zpráva RIAria_ALBSBV7FFYP8.docx
Materiálma_ALBSBV7FFYP8.docx
Rozdílová tabulkart_ALBSBV7FFYP8.docx
Průvodní dopispd_ALBSBV7FFYP8.docx
Další příloha materiálump_ALBSBV7FFYP8.doc


Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

    Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy. 

  • Maximální minimum pro původce odpadů

    Dvoudenní ON-LINE kurz přímo od tvůrců legislativy, zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy.  Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: ČAOH

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.