Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Spuštění ISPOP ve verzi pro ohlašování v roce 2018

V lednu byla spuštěna upravená verze ISPOP. Došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2018 (agenda vod, ovzduší, IRZ, obalů a odpadů).

04. leden 2018

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2018 (za rok 2017)

V roce 2018 ohlašují údaje prostřednictvím (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

 • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách
 • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma osob, které jsou zapojeny do EKO-KOM
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech
AgendaFormulář
Zákon/vyhláška
Termín podání/
Ověřovatel
ODPADYF_ODP_PROD
Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20
15. 2. 2018
ORP
ODPADYF_ODP_PROD_AV
Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4
15. 2. 2018
ORP
ODPADYF_ODP_PROD_EL
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8
15. 2. 2018
ORP
ODPADYF_ODPRZ_VOZ
Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5
31. 3. 2018
MŽP
ODPADYF_ODPRZ_EL
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4
31. 3. 2018
MŽP
ODPADYF_ODPRZ_BAT
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3
31. 3. 2018
MŽP
ODPADYF_ODPRZ_PNEU
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 3
31. 3. 2018
MŽP
ODPADYF_ODP_PCB
Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2
od 1. 1. 2018
(ihned po změně)
CENIA
ODPADYF_ODP_DO
Údaje o dopravci odpadů
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27
do 15 dnů od změny provozu KÚ
ODPADYF_ODP_ZARIZENI
Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22
do 15 dnů od změny provozu KÚ
ODPADYOhlašování přepravy nebezpečných odpadů
ohlašování přes portál www.sepno.cz
§ 25 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 26
průběžně od 2. 5. 2018
OVZDUŠÍF_OVZ_SPE
Ohlášení souhrnné provozní evidence
§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.
31. 3. 2018
MŽP
OVZDUŠÍF_OVZ_POPL
Podání poplatkového přiznání
podle§ 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31. 3. 2018
KÚ (MHMP)
OVZDUŠÍF_OVZ_PO
Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony
§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
31. 3. 2018
MŽP
OVZDUŠÍF_OVZ_RL
Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)
§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.
31. 3. 2018
MŽP
VODAF_VOD_38_4
Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
dle rozhodnutí vodoprávního úřadu
vodoprávní úřad
VODAF_VOD_ODBER_PODZ
Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
31. 1. 2018
správce povodí
VODAF_VOD_ODBER_POVR
Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
31. 1. 2018
správce povodí
VODAF_VOD_VYPOUSTENI
Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
31. 1. 2018
správce povodí
VODAF_VOD_AKU
Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4
31. 1. 2018
správce povodí
VODAF_VOD_PV
Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.)
§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha
15. 10. 2018/
15. 2. 2018
ČIŽP
VODAF_VOD_OV
Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb. - příloha
15. 10. 2018/
15. 2. 2018
ČIŽP
IRZF_IRZ
Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.
31. 3. 2018
MŽP
OBALYF_OBL_RV
Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
vyhl. č. 641/2004 Sb.
15. 2. 2018
CENIA
OBALYF_OBL_AOS
Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost
vyhláška č. 641/2004 Sb.
do uplynutí následujícího čtvrtletí od ukončeného čtvrtletí/do 30. dubna od ukončeného roku
MŽP


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zpoždění odpadových formulářů:

Formuláře k ohlašovacím povinnostem, ve kterých probíhá kontrola údajů vůči Registru zařízení

 • F_ODP_PROD,
 • F_ODP_PROD_AV,
 • F_ODP_PROD_EL,
 • F_ODPRZ_BAT,
 • F_ODPRZ_EL,
 • F_ODPRZ_PNEU

budou nasazeny nejdříve v druhém lednovém týdnu. Za vyjmenované agendy nebude do té doby možné využívat ani příslušné webové služby.

Prostřednictvím ISPOP se NEZASÍLÁ:

 • Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad.
 • Žádost o proplacení podpory z programu na podporu nakládání s autovraky. Zasílá se na elektronickou adresu autovraky@sfzp.cz.

Pokud budou výše zmíněná hlášení (potvrzení) do systému ISPOP v roce 2018 zaslána, budou zamítnuta jako nevalidní.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.