Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evidence a ohlašování

Přehled evidencí a ohlašovacích povinností

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek:

  • č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.
  • č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášek č. 41/2005 Sb., 294/2005 Sb., 351/2008 Sb. a 478/2008 Sb.
  • č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obshujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
  • č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách nakládání s nimi (o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
  • č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
KdoTermínOhlašovací povinnostKomuZákonVyhláška
Původce odpadů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadyDo 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1) a (2)
Provozovatel zařízení ke sběru autovrakůDo 15.2. následujícího rokuHlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. (160.4 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 37b odst. (1) písm. g), § 39 odst. (5)352/2008 Sb., § 6
Provozovatel zařízení ke sběru autovrakůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníHlášení shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (119.6 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa zařízení§ 39 odst. (6)383/2001 Sb., § 23 odst. (4)
Provozovatel zařízení ke zpracování autovrakůDo 15.2. následujícího rokuHlášení o zpracování autovraků, jejich částí včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. (160.4 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 37c odst. (1) písm. h), § 39 odst. (5)352/2008 Sb., § 6
Provozovatel zařízení ke zpracování autovrakůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníHlášení o zařízení na využívání a odstraňování odpadů (Příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (125.7 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa zařízení§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (1)
Provozovatel zařízení ke zpracování autovrakůSoučasně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku do zařízeníPotvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (Příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. (119.8 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa zařízení§ 37b odst. (1)352/2008 Sb., § 4 odst. (3)
Provozovatel skládkyDo 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 39 odst. (4)383/2001 Sb., § 22 odst. (1) a (2)
Provozovatel skládkyDo 15.2. následujícího rokuÚdaje o stavu vytvořené finanční rezervy a volné kapacitě skládky k 31.12.(Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., list č. 4 (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa skládky§ 39 odst. (4)383/2001 Sb., Příloha č. 20
Provozovatel skládkyDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o skládce (Příloha č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (125.1 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa skládky§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (2)
Provozovatel zařízení k využívání nebo odstraňování odpadůDo 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1) a (2)
Provozovatel zařízení k využívání nebo odstraňování odpadůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o tomto zařízení (Příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (125.7 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (1)
Provozovatel zařízení uvedených v § 14 odst. (2), která nejsou určena k nakládání s odpady, ale využívají odpady jako vstupní surovinu (např. kovohutě)Do 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1) a (2)
Provozovatel zařízení uvedených v § 14 odst. (2), která nejsou určena k nakládání s odpady, ale využívají odpady jako vstupní surovinu (např. kovohutě)Do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o tomto zařízení (Příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (125.7 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa zařízení§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (1)
Provozovatel zařízení k oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadůDo 15.2. následujícího rokuÚdaje o typu, množství elektroodpadů a o způsobech jejich zpracování, využití nebo odstranění (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (138.9 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 37l odst. (3) písm. e), § 39 odst. (2)352/2005 Sb., § 11 odst. (4)
Provozovatel zařízení k oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o tomto zařízení (Příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (125.7 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa zařízení§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (1)
Provozovatel zařízení pro mobilní sběr odpadůDo 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny, která mobilní sběr zajišťuje§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1)
Provozovatel zařízení pro mobilní sběr odpadůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o tomto zařízení (Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (119.6 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla nebo bydliště provozovatele§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (4)
Provozovatel mobilního zařízení pro úpravu a zpracování odpadůDo 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa, kde s odpady nakládá činností, na kterou má jeho mobilní zařízení souhlas k provozování§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1)
Provozovatel mobilního zařízení pro úpravu a zpracování odpadůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o tomto zařízení (Příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (125.7 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla nebo bydliště provozovatele§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (1)
Obec jako původce komunálních odpadůDo 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládánís odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa obce§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., Příloha č. 20
Obec jako provozovatel zařízeníDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o užívaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (sběrných dvorech), (Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (119.6 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle shromažďovacího místa nebezpečných odpadů nebo sběrového místa nebo skladu (sběrného dvora) odpadů§ 39 odst. (6)383/2001 Sb., § 23 odst. (4)
Povinná osoba (na kterou se vztahuje povinnost zajistit zpětný odběr některých výrobků)Do 31.3. následujícího rokuHlášení o plnění povinnosti zpětného odběru (Příloha č. 19 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (116.9 kB, Adobe Acrobat dokument))Ministerstvu životního prostředí§ 38 odst. (10)383/2001 Sb., § 20
Výrobce a akreditovaný dovozce vybraných autovrakůDo 31.3. následujícího rokuRoční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37a odst. (7) písm. b), (Příloha č. 5 vyhlášky č. 352/2008 Sb. (136 kB, Adobe Acrobat dokument))Ministerstvu životního prostředí§ 37a odst. (4) písm. b)352/2008 Sb., § 7
Výrobce elektrozařízeníDo 31.3. následujícího rokuRoční zpráva o plnění povinností podle § 37h odst. (2) zákona (Příloha č. 4 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (191.7 kB, Adobe Acrobat dokument))Ministerstvu životního prostředí§ 37h odst. (2)352/2005 Sb., § 6
Výrobce elektrozařízení, na kterého se vztahují povinnosti zákona o odpadechNejpozději do 60 dnů od vzniku povinnostiPodat návrh na zápis do „Seznamu" výrobců elektrozařízení a) pro individuální nebo solidární systém (Příloha č. 2 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (165.7 kB, Adobe Acrobat dokument)), b) pro kolektivní systém (Příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (171.3 kB, Adobe Acrobat dokument))Ministerstvu životního prostředí§ 37i odst. (1)352/2005 Sb., § 5 odst. (1)
Výrobce elektrozařízení zapsaný v „Seznamu" výrobců elektrozařízeníDo 14 dnů od uskutečnění změnOznámit ministerstvu jakékoli změny údajů zapsaných v „Seznamu"Ministerstvu životního prostředí§ 37i odst. (4)
Obecní úřad obce s rozšířenou působnostíDo 30.4. následujícího rokuOvěřenou a doplněnou evidenci o produkci a nakládání s odpady, evidenci všech zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, shromažďovacích místech a skladech odpadů a o dopravcích odpadů v oblasti své působnosti (zpracované Přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), přílohu č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb. a přílohu č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (7)383/2001 Sb., § 22 odst. (4)
Obecní úřad obce s rozšířenou působnostíDo 30.4. následujícího rokuOvěřenou a doplněnou evidenci všech provozovaných zařízení na jeho území (zpracované Přílohy č. 22, 23, 24 a 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (7)383/2001 Sb., § 23 odst. (5)
Obecní úřad obce s rozšířenou působnostíDo 30.4. následujícího rokuHlášení o vydaných souhlasech a rozhodnutích (Příloha č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (10)383/2001 Sb., § 24
Krajský úřadDo 30.4. následujícího rokuHlášení o vydaných souhlasech a rozhodnutích (Příloha č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (10)383/2001 Sb., § 24
Osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o jimi užívaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (sběrných dvorech) (Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (119.6 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle shromažďovacího místa nebezpečných odpadů nebo sběrového místa nebo a skladu odpadů (sběrného dvora)§ 39 odst. (6)383/2001 Sb., § 23 odst. (4)
Dopravce odpadů pokud přebírá odpady do svého vlastnictví § 16 odst. (4)Do 15.2. následujícího rokuHlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle místa převzetí odpadů, tj. podle místa vzniku odpadů§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1)
Dopravce odpadůDo 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu zařízeníÚdaje o dopravní firmě, (Příloha č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (115 kB, Adobe Acrobat dokument))Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla nebo bydliště provozovatele§ 39 odst. (3)383/2001 Sb., § 23 odst. (3)
Odesílatel odpadů při přepravě nebezpečných odpadů na území ČRDo 10 dnů od jejího zahájeníEvidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (Příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (124 kB, Adobe Acrobat dokument))Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) příslušnému podle místa zahájení přepravy§ 40 odst. (2) písm. b)383/2001 Sb., § 25 odst. (1)
Odesílatel odpadů při přepravě nebezpečných odpadů na území ČRDo 20 dnů od odeslání odpaduMusí informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpaduObecní úřad obce s rozšířenou působností (správní úřadu hl. m. Prahy) příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci§ 40 odst. (2) písm. c)
Příjemce odpadů při přepravě nebezpečných odpadů na území ČRDo 10 dnů od zahájení přepravyZaslat potvrzený Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (Příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (124 kB, Adobe Acrobat dokument))Odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností (správním úřadům hl. m. Prahy) příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy§ 40 odst. (3)383/2001 Sb., § 25 odst. (1)
Ministerstvo obranyDo 15.2. následujícího rokuVšechna hlášení stanovená zákonem o odpadechMinisterstvu životního prostředí§ 39 odst. (2)
Původce odpadů a oprávněná osoba, která nakládá s odpady, původce kalů, provozovatel čistírny odpadních vod podle § 32Do 15.2. následujícího rokuÚdaje uvedené na formuláři na Listu č. 3 Přílohy č. 20. vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument) , ukazatel 1 (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument)Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1) písm. a), 382/2001 Sb.
Původce odpadů a oprávněná osoba, která nakládá s odpady, původce kalů využitých v zemědělství, provozovatel čistírny odpadních vod podle § 32Do 15.2. následujícího rokuÚdaje uvedené na formuláři na Listu č. 3 Přílohy č. 20. vyhlášky č. 383/2001 Sb. (173.5 kB, Adobe Acrobat dokument), ukazatele 1 až 15Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (správnímu úřadu hl. m. Prahy) podle sídla provozovny§ 39 odst. (2)383/2001 Sb., § 22 odst. (1) písm. a), 382/2001 Sb.
Podnikatelé, kteří provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1Do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tak již neučiniliEvidence o tomto zařízení a PCB (Příloha č. 2 vyhlášky č. 384/2001 Sb.)Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (8)384/2001 Sb., § 3 odst. (1)
Podnikatelé, kteří provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1Neprodleně poté, co ke změně došloZměny v evidovaných skutečnostech (Hlášení o změně vlastnických vztahů pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje neexistence PCB podle § 27 odst. (7) zákona nebo Příloha č. 2 vyhlášky č. 384/2001 Sb.)Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (8)Plánovaná novela vyhlášky č. 384/2001 Sb.
Podnikatelé, kteří provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1Do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tak již neučiniliEvidence o tomto odpadu POPs (Evidence odpadů POPs - nahodilé a individuální výskyty nebo kontinuální produkce)Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (8)Plánovaná novela vyhlášky č. 384/2001 Sb.
Podnikatelé, kteří provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1Neprodleně poté, co ke změně došloZměny v evidovaných skutečnostech (Evidence odpadů POPs - nahodilé a individuální výskyty nebo kontinuální produkce)Ministerstvu životního prostředí§ 39 odst. (8)Plánovaná novela vyhlášky č. 384/2001 Sb.
Vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCBDo 31.3.2009Plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010 (Plán postupného odstranění PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona nebo Plán dekontaminace zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona)Ministerstvu životního prostředí§ 27 odst. (8)Plánovaný Metodický pokyn
Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které jsou vlastníky, popřípadě provozovateli zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenciDo 31.12.2008Seznamy zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci (Seznam zařízení obsahujících PCB (§ 26 písm. b)), která nepodléhají evidenci, podle § 27 odst. (9) zákona)Ministerstvu životního prostředí§ 27 odst. (9)Sdělení odboru odpadů MŽP ke zpracování seznamů zařízení obsahujících PCB, která nepodléhají evidenci (Věstník MŽP č. 12/2008)

Zdroj: Centrum pro hospodaření s odpady

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.