Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový zákon o ochraně ovzduší vstupuje v účinnost 1. září

11. září 2012

Podle nového zákona o ochraně ovzduší budou muset od roku 2022 kotle na pevnápaliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisnítřídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákonvyžaduje provozovat kotle, které plní stanovené emisní parametry. V principutedy nemusí být nutná výměna celého kotle, ale například jeho dovybaveníautomatickým podavačem paliva, zvláštním automatickým hořákem apod., kterézajistí jeho úpravu na 3. emisní třídu. Nové požadavky na kotle souvisí s tím,že Česká republika má velmi významné problémy s kvalitou ovzduší, zejména vevztahu k prachovým částicím a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Přibližně40 % celkových emisí způsobených prachem v České republice se do vnějšíhoovzduší dostává právě spalováním zejména dřeva a uhlí v starých kotlech otepelném příkonu do 300 kW. V případě polycyklických aromatických uhlovodíků jeto dokonce 66 % celkových emisí. Vyžádané kontroly kotlů budou probíhat jednouza dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba, která byla proškolenavýrobcem kotlů a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.Zákon nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do domů a bytů kvůli kontrolezpůsobu vytápění.

S nevyhovující kvalitou ovzduší v České republice se potýká zejménaMoravskoslezský kraj. Proto Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci sMoravskoslezským krajem spustilo v lednu tohoto roku dotační program kfinancování obnovy lokálních topenišť v rodinných domech. V rámci pilotní výzvy,na kterou bylo poskytnuto celkem 20 milionů korun, byly podporovány pouze kotles automatickým přikládáním na uhlí, popřípadě na uhlí a biomasu s parametryminimálně 3. emisní třídy. Dotace byla poskytnuta maximálně ve výši 60 tisíckorun. Na tuto pilotní výzvu navázala v červnu výzva, v rámci které je možnéžádat o podporu v maximální výši 40 tisíc korun do konce října 2012. Celkem sena výzvu vyčlenilo 40 milionů korun.

„Ministerstvo životního prostředí letos na jaře jasně deklarovalo, že je doprvní fáze programu od června letošního roku do června příštího roku schopné dokotlíkových dotací alokovat částku až 100 milionů korun. Pevně věřím, žehejtmanství Moravskoslezského kraje svoji část, tedy druhých 100 milionů, dokážeposkytnout a bude tak chtít řešit jeden z hlavních problémů kraje, špatnéovzduší. Ministerstvo i kraj se na programu podílejí stejným dílem. Pokud byvedení kraje tuto částku pro program nezabezpečilo, budeme se na ministerstvusnažit najít takovou cestu, aby peníze mohly dostat i jiné kraje, které takébojují se špatným ovzduším. Moravskoslezský kraj není jediný," říká ministrživotního prostředí Tomáš Chalupa.

Kontakt pro více informací:

Matyáš Vitík

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP

Mobil: 606 111 060

matyas.vitik@mzp.cz

Připravili jsme pro Vás odborné semináře k novému zákonu o ovzduší:

Nový zákon o ovzduší v podnikové praxi: povinnosti provozovatelů a jejich změny

Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012Sb., přináší významné změny v povinnostech provozovatelů. Zákon platí již od 1. září 2012!

Termíny:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.