Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ekologická újma se týká většiny subjektů!

Povinnost hodnocení rizik se vztahuje na všechny subjekty, které provozují stanovenou činnost bez ohledu na soukromou či veřejnou povahu, nebo ziskový či neziskový charakter.

31. říjen 2012

Koho se tedy ekologická újma týká?

Dotčenými subjekty jsou všichni provozovatelé činností, které jsou uvedeny v přílozeč. 1 zákona č. 167/2008 Sb.:

 • provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadůpodléhajících souhlasu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vodpovrchových nebo podzemních,
 • odběr povrchových vod,
 • odběr podzemních vod,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění dotěchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení,
 • zacházení se závadnými látkami,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravkůpotrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořnídopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přesČeskou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení(střední a větší zdroje),
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého.

Mezi dotčené činnosti tedy např. patří provozování kotelny nad 300kW, sběrného dvoru, ČOV, nakládání s nebezpečnými látkami nad 2000kg, kompostárny, skládky, odběry podzemních vod a další!

Co je to ekologická újma a základní povinnost

Ekologická újma je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje neboměřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo.

Aby se zajistilo předcházení vzniku ekologické újmy a zajistila její náprava,mají dotčené subjekty mimo jiné základní povinnost provést hodnocenírizik vzniku ekologické újmy. Tato povinnost musí být splněnado 1.1.2013!

Provozovatelé výše uvedených činností musí tedy mít zpracované hodnocení rizik a v případě kontroly ČIŽP jej přeložit. Bez tohoto hodnocení není možné činnost provozovat! 

Nabídka řešení

1. Zpracování základního hodnocení rizik formou služby

 1. Kompletní zpracování základního hodnocení na základě dodaných podkladů (bez prohlídky provozu). Cena základního hodnocení: 1 500 Kč / provozovna.
 2. Kompletní zpracování základního hodnocení na základě prohlídky provozu - auditu ve Vaší firmě. Cena základního hodnocení: 3 000 Kč / 1 provozovna + náklady na dopravu.
 3. Kontrola Vámi zpracovaného základního hodnocení na základě dodaných podkladů (bez prohlídky provozu). Cena kontroly základního hodnocení: 750 Kč / 1činnost.

Pro objednání těchto služeb nám prosím napište na adresu info@envigroup.cz.

2. Účast seminářích zaměřených na praktické zpracování základníhohodnocení

Semináře jsou zaměřeny na praktickou stránku zpracování základního hodnocenírizik bez zbytečných teorií. Součástí těchto seminářů je i interaktivní formulářpro základní hodnocení rizik.

Termíny:

7.11. 2012Praha

14.11.2012, Plzeň

19.11.2012, Brno

20.11.2012 Praha

Cena:

1 958 Kč + DPH

3. Interaktivní formulář pro zpracování základního hodnocení rizik

Pro snadné zpracování základního hodnocení rizik vlastními silami jsme proVás sestavili aktivní formulář umožňující pohodlné vyplnění v Excelu. Filtrovánía vzorce zahrnují všechny souvztažnosti a výjimky stanovené nařízením vlády ametodickým pokynem. Obsahuje hypertextové odkazy na předpisy a mapy s údajipotřebnými k hodnocení a komentáře s nápovědou.

Cena formuláře je 750 Kč + DPH. Objednání formuláře

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.