Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Elektronovela zákona o odpadech je už u prezidenta ČR

10. srpen 2014

„Přijetí předloženého vládního návrhu zákona je nezbytné za účelem splnění závazků, které pro ČR vyplývají z členství v Evropské unii. Registr míst zpětného odběru bude obsahovat adresy sběrných míst pro vysloužilé elektrické spotřebiče bez ohledu na jejich provozovatele, umožní tak rychlou orientaci občanům, kde vysloužilé elektrické spotřebiče odevzdat,“ vysvětluje ministr Richard Brabec. Návrh novely zákona má zajistit transpozici evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která vstoupila předloni v platnost. Lhůta pro transpozici této směrnice již uplynula dne 14. února 2014 a s Českou republikou bylo na konci letošního března zahájeno řízení o porušení Smlouvy kvůli včasnému neprovedení této směrnice.

Návrh novely mimo jiné zavádí:

  • novou úpravu definice výrobce elektrozařízení,
  • rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení,
  • navýšení minimální úrovně dalšího využití elektroodpadu,
  • zřízení centrálního registru míst zpětného odběru, který usnadní konečným uživatelům přístup k informacím o jim dostupných místech zpětného odběru elektrozařízení,
  • zjednodušení administrativní podoby Seznamu výrobců elektrozařízení,
  • větší hustotu míst zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností.

Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje potřebu zásadnějších změn v některých oblastech platné právní úpravy nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (zejména ve vztahu k fungování kolektivních systémů), které byly předmětem rozsáhlých diskusí v Senátu. Tyto koncepční změny však nemohly být začleněny do projednávané transpoziční novely zákona o odpadech, kterou bylo třeba v zájmu předejití hrozbě sankcí ze strany EU urychleně přijmout. Ministerstvo životního prostředí na jejich řešení intenzivně pracuje v rámci připravovaného věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: 267 122 396
Mobil: +420 739 242 382
E-mail: tiskove@mzp.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.