Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Původce odpadů se již nemůže zbavit pozice odesílatele! S jednou výjimkou.

Novelou vyhlášky 383/2001 Sb. byla mimo jiné upravena i definice odesílatele. Již není možné se dohodnout, že svozová firma se stane odesílatelem nebezpečného odpadu z provozovny původce. S jednou výjimkou.

04. květen 2016

Od 21.3.2016 je účinná vyhláška č. 83/2016 Sb., která mění vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Tato novela vyhlášky 383/2001 Sb. mění definici odesílatele nebezpečného odpadu.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. definuje podobu ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. V této příloze je nově definován odesílatele takto:

"Odesílatelem je původce odpadů ve smyslu § 4 zákona, nebo oprávněná osoba ve smyslu § 4 zákona, která odpad odesílá ze své provozovny nebo zařízení. V případě přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů provozovatel tohoto zařízení."

Již není možné se dohodnout, že svozová firma se stane odesílatelem nebezpečného odpadu z provozovny původce.

Na původci tedy zůstávají všechny povinnosti odesílatele (§ 40 zákona o odpadech): Odesílatel je povinen

  1. každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
  2. ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
  3. v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
  4. nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

(Povinnosti podle bodů 1. a 2. může za odesílatele splnit příjemce.)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů jsou dále povinny (§ 24 zákona o odpadech) zabezpečit přepravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních právních předpisech (například zákon č. 111/1994 Sb., ADR, RID). Tj. např. správné označení a zabalení nebezpečných odpadů podle dohody ADR.

Výjimka:

Pokud předá původce odpad provozovateli mobilního zařízení, tak odesílatelem je provozovatel tohoto mobilního zařízení. Zbavit se tedy pozice odesílatele tedy přeci jen jde, ale jen pokud se odpad předává přímo do mobilního zařízení. Je nutné si však hlídat IČZ (identifikační číslo zařízení), aby bylo právě mobilního zařízení.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.