Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela zákona o obalech

Hlavním cílem novely je omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, nové recyklační cíle, možnost pro ČIŽP získat od celních úřadů informace o dovozech obalů.

25. květen 2017

Zákaz bezplatných plastových tašek (od 1.1.2018)

Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.

Velmi lehká plastová odnosná taška je plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

Za porušení zákazu hrozí prodejci pokuta až 500 000 Kč.

Zúžení povinnosti pro větší prodejce nápojů (od 1.7.2017)

Osoba, která uvádí do oběhu stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet nápoje náležející do uvedených skupin rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

Nově budou muset nabízet ve vratných zálohovaných obalech jen stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky, pokud nabízí tyto nápoje v nevratných zálohovaných obalech.

Nové recyklační cíle

Nové znění přílohy č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb. řeší požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu (A: recyklace B: celkové využití) pro období 2016 až 2020.

Informace o dovozech pro ČIŽP od celních úřadů

Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální ředitelství cel na vyžádání MŽP a ČIŽP ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členy Evropské unie:

  • identifikační údaje deklaranta a příjemce, obchodní firmu, adresu a identifikační číslo,
  • datum dovozu,
  • hrubou a čistou hmotnost zásilky,
  • zbožový kód,
  • druh a počet nákladových kusů,
  • popis zboží,
  • stát, z něhož byl obal dovezen, a
  • měrnou jednotku a její počet.

Pozor tedy na správnost průběžné evidence obalů a roční hlášení o obalech.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.