Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pokuty za porušení povinností při prodeji výrobků

Významnější pokuty za porušení povinností z chemické legislativy (nařízení REACH, CLP, chemický zákon) při úvádění výrobků na trh. 

24. únor 2019

Nebezpečné chemické směsi bez správného označení

Inspektoři z ČIŽP v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun. Společnost prodávala ve svých obchodech po celé republice nebezpečné chemické směsi bez správného označení podle chemické legislativy. Jednalo se celkem o čtyři výrobky – dva odstraňovače skvrn a jeden wc gel značky DENKMIT a jeden bělící prostředek na prádlo značky ECOVER. Celkem šlo o více než 106 tisících kusů špatně označených výrobků.

„Pochybení jsme zjistili při kontrole v roce 2018. Odstraňovače skvrn klasifikované jako akutně toxické neměly na obalu hmatatelnou výstrahu pro nevidomé. Ta má předejít ohrožení hendikepovaných lidí při manipulaci s nebezpečnými látkami," uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Další dva kontrolované výrobky, wc gel a bělící prostředek na prádlo, neměly na obalu výstražné symboly nebezpečnosti v dostatečné velikosti dané chemickou legislativou. U bělícího prostředku na prádlo navíc chyběla výstražná věta „Způsobuje vážné podráždění očí."

„Společnost jako distributor těchto nebezpečných chemických směsí na český trh zodpovídala za jejich řádné označení dle chemické legislativy. To si neohlídala a porušila tím evropské nařízení CLP. Bělící prostředek na prádlo navíc, jakožto jeho první distributor na český trh, neohlásila do registru chemických látek a přípravků (CHLAP) Ministerstva zdravotnictví. Ten slouží jako databáze základních informací o vlastnostech nebezpečných chemických směsí, například při ošetřování úrazů, které jsou jimi způsobeny," řekl Trávníček.

Nesprávná klasifikace nebezpečných chemických směsí 

Inspektoři z ČIŽP v Hradci Králové uložili pokutu 140 tisíc korun. Firma z Chrudimi vyrábí a dodává stavební hmoty na český trh. Nezajistila však správnou klasifikaci nebezpečných chemických směsí, které míchala. Správná klasifikace nebezpečných vlastností je přitom předpokladem, že se ke spotřebiteli dostane výrobek zabalený do bezpečných obalů a označený tak, aby se předešlo ohrožení lidí při zacházení s ním.

Firma se dopustila porušení chemické legislativy. „Například klasifikace lepicí a armovací stěrkové hmoty pro zateplovací systémy (PCI Multicret SUPER, balení o hmotnosti 25 kilo) neodpovídala skutečné nebezpečnosti směsi. Od června 2015 do května 2018 uvedla firma na český trh přes 260 tisíc kusů tohoto výrobku. Období trvání přestupku považujeme za velmi dlouhé a množství směsi za velmi vysoké. Správná klasifikace produktu byla základní povinností firmy." uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové. Široká veřejnost tak podle něj nebyla náležitě obeznámena se skutečnou nebezpečností výrobku. V případě průmyslového a profesionálního použití má pak podhodnocená klasifikace vliv na celou řadu povinností v oblasti bezpečnosti práce.

Inspektoři také zjistili, že označení dalších nebezpečných chemických směsí neodpovídalo chemické legislativě. Například u epoxidového lepidla (MasterBrace ADH 400, balení o hmotnosti 6,5 kila) chyběla informace pro bezpečné zacházení při jeho odstraňování.

Některé z kontrolovaných nebezpečných chemických směsí nebyly firmou při jejich prvním uvedení na trh ohlášeny do registru chemických látek a přípravků Ministerstva zdravotnictví. „Ten slouží jako databáze základních informací o vlastnostech nebezpečných chemických směsí, například při ošetřování úrazů, které jsou jimi způsobeny. Třeba u jednoho výrobku neexistovala v této databází žádná informace více než čtyři roky," řekl Trávníček.

Autor: ČIŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.