Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Aktualizace pokynů ECHA pro monomery a polymery

Na základě rozhodnutí odvolacího senátu aktualizovala ECHA pokyny pro monomery a polymery. Rozhodnutí odvolacího senátu ovlivňuje registrační požadavky pro dovozce a výrobce monomerů a polymerů (zveřejněno ECHA 21. 2. 2023).

17. březen 2023

2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Dne 29. června 2021 vydal odvolací senát agentury ECHA (BoA) rozhodnutí ve věci kontroly souladu (A-001-2020) týkající se registračních povinností pro dovozce polymerů.

Pokyny agentury ECHA pro monomery a polymery byly revidovány, aby byly v souladu s rozhodnutím odvolacího senátu a obsahují změny v popisu registračních povinností pro společnosti dovážející a vyrábějící polymery a monomery.

Důležité změny se týkají:

 • monomeru, který musí být registrován výrobcem nebo dovozcem polymeru;
 • výpočtu registrační tonáže monomerů, které jsou v konečném polymeru jako zreagované látky;
 • informací, které musí žadatel o registraci monomerů uvést v registrační zprávě o chemické bezpečnosti.

ECHA vyzývá všechny dovozce a výrobce polymerů a monomerů, aby se s aktualizovanými pokyny seznámili, přezkoumali své registrace a ujistili se, zda uvedené minimální požadavky splňují.

Další informace:

Pokyny pro monomery a polymery [EN] Verze 3.0 (únor 2023)

Rozhodnutí odvolacího senátu

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Změny v legislativě chemických látek

 • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

 • Klasifikace a správné označování chemických látek a směsí

 • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

 • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

 • Chemické látky na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví

 • Chemické látky a BOZP

 • Skladování chemikálií

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.