Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zásady skladování nebezpečných chemických látek

Skladování nebezpečných či hořlavých látek je vždy rizikem. Pro jeho omezení uvádíme základní zásady bezpečného skladování chemických látek a směsí.

12. prosinec 2015
 • nebezpečné chemické látky skladujte vždy v originálních označených a uzavřených obalech
 • při skladování nebezpečných chemických látek dodržujte pravidlo odděleného skladování kyselých a zásaditých látek
 • nebezpečné chemické látky skladujte maximálně do výšky 1,80 m
 • dodržujte skladovací teplotu uvedenou na etiketě nebo v bezpečnostním listě
 • dodržujte veškeré skladovací pokyny uvedené v bezpečnostním listě
 • dodržujte pravidlo zacházení s prázdnými obaly jako s plnými (požadavek vodního zákona)
 • nebezpečné chemické látky skladujte tak, aby nemohlo dojít k poškození životního prostředí (přiměřené zabezpečení -např. záchytné vany, nepropustná podlaha, havarijní soupravy apod.)
 • skladovací místo musí být uzamčeno, viditelně označeno a vybaveno:
  • veškerými výstražnými symboly, které jsou na etiketách všech nebezpečných látek, které se ve skladovacím prostoru nacházejí (požadavek NV 11/2002 Sb.)
  • značkou sklad chemických látek
  • značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám
  • značkou zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm
  • písemnými pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí projednanými s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti (zákon 258/2000 Sb. §44a)
  • vodou či oční sprchou
  • havarijní soupravou pro únik nebezpečných chemických látek
  • bezpečnostními pokyny pro případ úniku nebezpečné chemické látky (havarijní plán)
  • ochrannými pracovními pomůckami (rukavice, brýle, zástěra, holinky)
 • ve skladu platí zákaz otevírání obalů, přelévání či ředění nebezpečných látek
 • manipulovat s nebezpečnými chemickými látkami mohou pouze proškolené osoby

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.