Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 5 látek

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí

05. únor 2024

Nově zařazené látky na Kandidátský seznam (dále KS), jejich vlastnosti a příklady použití:

 1. 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC 211-989-5, CAS 732-26-3): látka toxická pro reprodukci a PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxická); výroba dalších látek, formulace směsí a paliva;
 2. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (EC 221-573-5, CAS 3147-75-9): látka vPvB (vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní); nátěrové hmoty, lepidla, těsnicí materiály, maziva a tuky, leštidla a vosky a mycí a čisticí prostředky;
 3. 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  (EC 438-340-0, CAS 119344-86-4): látka toxická pro reprodukci; inkousty a tonery, nátěrové hmoty;
 4. Bumetrizole (EC 223-445-4, CAS 3896-11-5): látka vPvB; nátěrové hmoty, lepidla a tmely, mycí a čisticí prostředky;
 5. Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  (EC 700-960-7, CAS -):  látka vPvB; lepidla, těsnící hmoty, nátěrové hmoty, plniva, tmely, omítky, modelovací hlína, inkousty a tonery a polymery;

Dibutyl phthalate (EC 201-557-4, CAS 84-74-2) aktualizace položky přidáním vlastnosti endokrinní disruptor pro životní prostředí; kapaliny pro obrábění kovů, mycí a čisticí prostředky, laboratorní chemikálie a polymery.

Kandidátský seznam nyní obsahuje 240 položek – některé z nich zahrnují skupiny chemických látek, takže celkový počet zařazených chemických látek je vyšší. Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Společnostem po zařazení látek do KS vyplývají zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Společnosti jsou odpovědné za řízení rizik těchto chemických látek a za poskytování informací zákazníkům a spotřebitelům o jejich bezpečném používání.

Další informace:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Změny v legislativě chemických látek

 • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

 • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

 • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

 • Klasifikace a správné označování chemických látek a směsí

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.