Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Výměna topení je dobrou investicí

30. říjen 2013

Obyvatelé bytových domů využívají jako jediný zdroj tepla především ústřednítopení (67 % domácností), na druhém místě je plyn (25 %). Většina rodinných domůje zcela závislá na plynových kotlích (34 % domácností) a na kotlích na tuhápaliva (20 %). Elektrický proud jako jediný zdroj vytápění používá 12 % obyvatelrodinných a 4 % bytových domů. Pokud rodinné domy kombinují různé zdrojevytápění, je to opět plyn v kombinaci s tuhými palivy nebo elektřinou.Alternativní způsoby vytápění, jako tepelná čerpadla nebo solární panely, zatímvyužívá pouhé minimum dotázaných.

Průměrná částka protopená za jeden rokv rodinných a bytových domech se samozřejmě liší. Nižší náklady na vytápění majídomácnosti žijící v bytech ve velkých městech. Pro třetinu z nich je to ročně 12000 korun a méně. S účtem v této výši se v rodinných domech setká jen každý osmýobyvatel, převážně z vesnic. S minimálně třemi tisíci měsíčně, tedy 36 000 korunročně, pak musí počítat až 26 % majitelů rodinných domů, někteří ovšem sáhnou dopeněženky až pro dvojnásobek.

BOJ PROTI TEPELNÝMZTRÁTÁM

Přiblížení k ekonomickému, ale i ekologickému ideálunapomohou vhodné rekonstrukce. Zateplení domu, výměna oken nebo obnova staréstřechy jsou důležité tam, kde hrozí tepelné ztráty. Dalšími možnostmi, jaksnížit výdaje za vytápění, je celková modernizace topného systému, instalacetepelného čerpadla či solárních panelů. "Vhodné rekonstrukce mohou snížitnáklady na vytápění v některých případech až o 70 %. Je proto krátkozraké nanich za každou cenu šetřit. Kdo do modernizace investuje, ve výsledku zpravidlauspoří mnohem více, navíc v podstatě již doživotně," vysvětluje Lukáš Kopecký zRaiffeisen stavební spořitelny.

PŮL MILIONU KOTLŮ SE BUDE MUSETVYMĚNIT

Ke změnám v oblasti vytápění nutí Čechy takélegislativa. Asi půl milionu domácností bude muset kotel na tuhá paliva dodevíti let vyměnit, jelikož nebude splňovat emisní limity určené zákonem oochraně ovzduší. Tato úprava se dotkne především starších rodinných domů. Výměnukotle přitom zatím provedlo jen 29 % domů postavených mezi lety 1914 a 1964 a 34% domů starších sta let. Jen 7 % majitelů rodinných domů si uvědomuje, že byvýměnu kotle potřebovali.

ŠKUDLIT, NEBOVYMĚNIT?

Počáteční investice do rekonstrukcí sice nejsounejnižší, ale díky následné úspoře mají velmi rychlou návratnost. "Jakmilemajitelé nemovitosti změnu provedou, investice do úprav se jim už od té chvílezačíná vracet," dodává Lukáš Kopecký. Na trhu už dnes navíc existuje řadanabídek výhodného financování, které jsou přímo určeny na rekonstrukceodpovídající ekologickým trendům.

KONDENZAČNÍ KOTELE JSOU NAVZESTUPU

Signály z trhu naznačují, že lidé stále více přemýšlejínad úspornými zdroji tepla, například nad kondenzačním kotlem či tepelnýmčerpadlem. Podle výhledu renomované společnosti BRG Building Solutions by běhempěti let měla poptávka po závěsných kondenzačních kotlech vzrůst o 120 %.Prodeje konvenčních závěsných kotlů by naopak v roce 2017 měly podle predikcečinit jenom 13 % objemu roku 2012.

"Jestliže se ohlédneme o 10 rokůzpátky, více než tři čtvrtiny domácností volily pro vytápění závěsné konvenčníkotle nebo kotle na tuhá paliva. Prodeje tepelných čerpadel a kondenzačníchzávěsných kotlů dělaly v České republice zhruba jen 4,5 % z celkového objemu.Statistiky společnosti BRG Building Solutions, která mapuje celý český trh, užza loňský rok ukazují 28% podíl výše zmíněných úsporných zdrojů. A výhled na rok2017 dokonce počítá s tím, že každý druhý prodaný zdroj tepla by měl být závěsnýkondenzační kotel," říká Karel Vlach, obchodní ředitel společnostiENBRA.

TRH V ROCE 2017

Zatímco loni se v Českérepublice prodalo necelých 30 000 závěsných kondenzačních kotlů, pětiletý výhledBRG Building Solutions předpokládá nárůst na 65 800 kusů v roce 2017. Zcelaopačný trend by měl nastat u konvenčních závěsných kotlů. Z loňských 39 000prodaných kusů počítá predikce pokles na 5000 prodaných kusů v roce 2017.Razantní změna v poptávce je zčásti i důsledkem reálného poklesu cen moderníchkondenzačních kotlů. Dnes je pořídíte za stejnou cenu jako před několika lety.Vzhledem ke každoroční inflaci tak kondenzační kotle reálně zlevňují. Pokud tedydříve domácnosti volily kotle na tuhá paliva nebo kotle na zemní plyn kvůliceně, stále více preferují kotle s vysokou technickou úrovní. Po kotlech na tuhápaliva zůstává nicméně vysoká poptávka v sociálně slabýchregionech.

Během 5 let by měla růst i poptávka po tepelných čerpadlech. Vroce 2017 by mohla být vyšší až o 33 % oproti loňským prodejům. Očekávaný podílna prodejích je v roce 2017 podle BRG Building Solutions odhadován na 6 % zcelkových prodejů všech zdrojů vytápění. Osobně dokonce předpokládám, že bypodíl na trhu mohl dosáhnout až 10 %. U tepelných čerpadel je možné pozorovatrůst preferencí domácností po tepelných čerpadlech typu "vzduch-voda". Dřívehojně prodávaná čerpadla typu "země-voda" ustoupila v zájmu domácností do pozadívzhledem k náročnosti investice do hloubkových vrtů. Návratnost investice dotepelného čerpadla je odhadována na 5 až 9 let.

VLIV ZELENÉÚSPORÁM

Není tajemstvím, že stavebnictví se poslední rokynedaří. Index stavební výroby v České republice ukazuje pokles od roku 2007.Recesi ve stavebnictví se dařilo do určité míry zmírnit díky původnímu dotačnímuprogramu Zelená úsporám. Stimulem pro trh by tedy mohla být i Nová zelenáúsporám. Klesající celkové prodeje zdrojů pro vytápění by nicméně měly skončitaž v roce 2015, rok 2016 by mohl být konečně růstovým.

Zelená úsporám jejedna z mála státních dotací, která má smysl. Chrání životní prostředí, snižujenáklady na vytápění u obyvatel, podporuje stavebnictví jako takové. Podmínkyčerpání dotace jsou nastaveny chytře - dotace lze uplatnit při výměně zdroje.Starý neúsporný a neekologický zdroj je možné vyměnit za tepelné čerpadlo,kondenzační kotel, či nový kotel na tuhá paliva. Podstatné však je, že zařízenímusí odpovídat platným normám EU. Programu lze na druhou stranu vytknoutrozsáhlou byrokracii a přísněji nastavené podmínky oproti staré Zelené úsporám.Mnoho žadatelů tak na dotaci nedosáhne.

TEPELNÉ ČERPADLO PROSTARŠÍ RODINNÉ DOMY

Je známo, že tepelná čerpadla jsoupříležitostí k úspoře energie i financí. Dlouhou dobu však převládalo mínění, žetepelná čerpadla se hodí pouze do novostaveb. Pravdou ale je, že se vyplatí takéu domů, které mají vysoké tepelné ztráty.

Tepelná čerpadla mohou ustarších rodinných domů posloužit ještě více než u energeticky méně náročnýchnovostaveb. Tyto domy se totiž většinou potýkají s velmi vysokými náklady naenergie, které je možné zredukovat například využitím tepelného čerpadla. Protospolečnost ACOND uvedla na trh speciální tepelné čerpadlo pro tento typ budov snázvem ACOND Praktik.

CHCE TO VYŠŠÍ TOPNÝVÝKON

Starší domy potřebují oproti novostavbám vyšší topný výkoninstalovaného topení kvůli vyšším tepelným ztrátám. Varianta tepelného čerpadlaACOND Praktik je tedy poskytována ve větších výkonech, a to 12, 14 a 16 kW.Rovněž obsluha čerpadla je oproti vytápění uhlím či dřevem, které je u staršíchrodinných domů běžné, velmi komfortní a především jednoduchá. Bonusem také můžebýt vyšší ohleduplnost k životnímu prostředí než u jiných zdrojů tepla, jelikožse jeho užíváním snižuje emise skleníkových plynů a jinýchškodlivin.

Tepelné čerpadlo do starších nebo rekonstruovaných domů ACONDPraktik představuje skvělou investici do budoucnosti, protože umožňuje podstatněsnížit energii vydanou k provozu domu, a to až o 75 %. "Existuje spoustastarších domků, kam by se tepelné čerpadlo hodilo. Teď topí uhlím či dřevem, ales tím je spousta práce. Nebo topí plynem, kotel je na hranici životnosti amajitelé se bojí rostoucích cen. Většina takových zákazníků chce levné abezpracné topení, proto jsme na trh uvedli tepelné čerpadlo ACOND Praktik,"dodává Jiří Hanus, předseda představenstva ACOND a.s.

K výběru tepelnéhočerpadla pro starší rodinný dům je třeba přistupovat s velkou pečlivostí aopatrností. Ne všechna tepelná čerpadla jsou pro starší domy vhodná. Nicméněspolečnost ACOND nyní dokáže svým zákazníkům nabídnout špičkové řešení zapříznivou cenu, včetně potřebného servisu. Délka záruky je až 5 let na tepelnéčerpadlo a až 10 let na kompresor.


TRENDY NA TRHU VYTÁPĚNÍBUDOV V ČESKÉ REPUBLICE

200720122017*
závěsné kondenzační kotle17 71029 90065 800
závěsné konvenční kotle65 20039 0005000
elektrické kotle13 40012 1009200
kotle na tuhá paliva40 60032 51532 330
tepelná čerpadla347056007470

* výhled
Zdroj: BRG Building Solutions: Boilers, Czech Republic, May2013


01 >
Polovina domácností zaplatí za vytápění více než 24tisíc korun ročně


02 >
Obyvatelé bytových domů využívají jakojediný zdroj tepla především ústřední topení


03 >
Tepelnáčerpadla jsou příležitostí k úspoře energie i financí


04 >
Zatímco loni se v České republice prodalo necelých 30 000 závěsnýchkondenzačních kotlů, pětiletý výhled BRG Building Solutions předpokládá nárůstna 65 800 kusů v roce 2017

AUTOR: Jiří Kilinger

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.