Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Firmy musí zpracovat hodnocení rizika ekologické újmy - jak na to?

Podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě musí každý provozovatel, který provozuje stanovenou činnost, zpracovat do konce roku 2012 hodnocení rizika ekologické újmy podle NV č. 295/2011 Sb.

Tato povinnost se týká téměř všech firem - viz přehled dotčených činností na konci článku!

17. červenec 2012

Základní požadavky zákona:

Pokud provozujete stanovenou činnost, máte povinnost provést základní posouzení rizik.

Pokud se při základním hodnocení rizika nedosáhne více než 50 bodů, provozovatel toto hodnocení uschová pro potřeby kontroly a další povinnosti podle § 14 zákona (např. finanční zajištění) a nařízení vlády se na něho nevztahují. Totéž platí i pro provozovatele, který při základním hodnocení rizika přesáhne 50 bodů a současně je registrován v Programu EMAS nebo má systém EMS podle ISO 14 001.

Pokud při základním hodnocení rizika provozní činnosti dosáhne více než 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika.


ENVI GROUP Vám nabízí několik možností řešení k splnění těchto povinností:

 1. Interaktivní formulář pro zpracování základního hodnocení rizik.
 2. Zpracování základního i podrobného hodnocení rizik formou služby.
 3. Účast na odborných seminářích zaměřených na praktické řešení povinností EkoÚj.

Podrobnější popis jednotlivých variant:

 

Interaktivní formulář pro zpracování základního hodnocení rizik:

Pro usnadnění zpracování základního hodnocení vlastními silami Vám nabízíme interaktivní formulář k základnímu hodnocení rizik ekologické újmy.

Výhody formuláře:

 • usnadňující filtrování podle činností, vzorce a kontroly
 • pohodlné vyplnění v Excelu
 • hypertextové odkazy na předpisy a mapy s údaji potřebnými k hodnocení
 • komentáře s nápovědou
Cena formuláře je 750 Kč + DPH.

Objednání formuláře
 

Zpracování základního hodnocení rizik formou služby
 • Kompletní zpracování základního hodnocení na základě dodaných podkladů (bez prohlídky provozu). Cena základního hodnocení: cca 1 500 Kč / provozovna.
 • Kompletní zpracování základního hodnocení na základě prohlídky provozu - auditu ve Vaší firmě. Cena základního hodnocení: od 3 000 Kč / 1 provozovna + náklady na dopravu. Konečná cena bude stanovena na základě poptávkového formuláře.
 • Kontrola Vámi zpracovaného základního hodnocení na základě dodaných podkladů (bez prohlídky provozu). Cena kontroly základního hodnocení: 750 Kč / 1 činnost.
 • Zpracování podrobného hodnocení rizika. Cena bude navržena individuálně.
   

Pro objednání těchto služeb nám prosím napiště na adresu info@envigroup.cz.
 

Účast na odborných seminářích

Termíny:

Obsah semináře:

 1. Výklad zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě
 2. Výklad nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
 3. Metodické pokyny MŽP k hodnocení rizik
 4. Praktický způsob zpracování hodnocení rizik
 5.  

Semináře budou zaměřeny na praktickou stránku hodnocení rizik. Součástí těchto seminářů je i interaktivní formulář pro základní hodnocení rizik jako zvláštní bonus.  

Přehled dotčených činností = povinnost základního hodnocení:

 • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních,
 • odběr povrchových vod,
 • odběr podzemních vod,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení,
 • zacházení se závadnými látkami,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení (střední a větší zdroje),
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého.

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, objednejte si prosím některou variantu řešení odpovědí na email info@envigroup.cz. Jsme připraveni Vám pomoci rychle zvládnout nové povinnosti v oblasti ekologické újmy.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.