Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinné cejchování vodoměrů - týká se skoro každé studny!

Odběratel podzemní či povrchové vody, který má povinnost měřit množství vody, musí mít pravidelně ověřované měřidlo.

08. únor 2022

Stanovená měřidla - povinné ověřování (cejchování)

Co jsou tzv. stanovená měřidla určuje § 3 odst 3 zákona č. 550/1990 Sb. o metrologii. Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam

b) pro stanovení poplatků,

d) pro ochranu životního prostředí.

Týká se to podnikatelů, právnických osob a orgánů státní správy.

Jak často se musí měřidla ověřovat

Druhový seznam stanovených měřidel a dobu platnosti ověření určuje příloha k vyhlášce č. 345/2002 Sb.:

1.3.9 Měřidla protečeného množství vody na studenou vodu a objemové vodoměry mají dobu platnosti ověření 6 roků!

V případě, že máte povinnost měřit množství odebrané podzemní nebo povrchové vody (z vodoprávního povolení nebo ze zákona - při povoleném množství alespoň 100m3/měsíc či 1000 m3/rok), je nutné množství měřit stanoveným měřidlem s ověřováním každých 6 let!

Povinnost měřit stanoveným měřidlem se týká i případů, kdy jde o jinak podlimitní odběr, který je ale předmětem poplatku za odebranou podzemní vodu (viz dále - sčítání odběrů).

Poplatky za odebranou podzemní vodu

Předmětem poplatku za odebrané množství podzemní vody je odběr vody (podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1) na území jedné obce (pozor, ne na jednom katastrálním území, ale na správním území obce!) nebo vojenského újezdu, jehož objem dosahuje alespoň 6000 m3 za kalendářní rok nebo alespoň 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku. Tzn., že v případě, kdy má oprávněný na území jedné obce více zdrojů, tak je pro účely poplatků musí sčítat!

Pokud je součtem překročená hranice 500/6000, je odebraná voda předmětem poplatku a tím se tedy jednotlivé odběry musí měřit stanoveným měřidlem s pravidelným ověřováním (viz výše).

Poplatky za odběr podzemní vody se řeší do 15.2. podáním poplatkového přiznání přes ISPOP. V přiznání se pak uvádí informace o měřidle (stavy, ověření, platnost).

Pozor i na změny v povinnosti měřit množství vody

Od 1.1.2022 se výrazně snížila hranice pro povinné měření odebrané podzemní či povrchové vody (povolené množství alespoň 100m3/měsíc či 1000 m3/rok). S tím souvisí i povinnost za tyto odběry od roku 2023 hlásit správcům povodí tzv. vodní bilanci do 31.1. V průběhu roku je nutné poslat příslušnému správci povodí vaše povolení, aby mohl na CRŽP pro váš subjekt zadat nové místo užívání vody. Více podrobností v článku Připravte se na nové hlášení podle vodního zákona. Změna se dotýká značného množství subjektů!

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  • Legislativa životního prostředí v kostce

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.