Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Oznamování nebezpečných směsí a UFI kódy po 1. 1. 2021

Dotaz k oznamování nebezpečných směsí a UFI kódy po 1. 1. 2021.

02. říjen 2020

Dotaz:

Dle definice zákona jsem v roli „distributora" (nakupujeme zboží – pro maloobchodního spotřebitele - od německého výrobce), tudíž provádím registrace CHLAP, české štítky na zboží, překlady BL. Nové povinnosti s označováním zboží UFI kódem ukládají povinnosti „dovozcům", „výrobcům" a „následným uživatelům", ale nikde jsem nedohledal povinnosti pro „distributory". Německý výrobce na štítku i v BL UFI kódy nově užívá (mají je tedy pro výrobky evidentně vygenerované a zaregistrované), ale není mi jasné, jak se poradenská/toxikologická střediska v ČR ktěmto UFI kódům dostanou, když například v CHLAPu je jako oznamovatel nikam neuvádím. (Jako distributor přece nemám od výrobce přístup k detailním informacím o složení směsi (obchodní tajemství), abych prováděl nějakou další registraci u ECHA agentury).

Odpověď:

Jakožto distributor na českém trhu jste z pohledu oznamování nebezpečných směsí do evropského registru povinni pro CZ trh výrobek oznámit, pokud to neučinil přímo výrobce v zahraničí i pro CZ trh. Německý výrobce může podat oznámení i pro další trhy EU, kam zboží prostřednictvím distributorů uvádí na trh. Podmínkou úspěšného oznámení je přiřazení bezpečnostního listu pro daný trh (ve vašem případě CZ). Píšete, že BL a etikety si v češtině tvoříte sami, tak vám pravděpodobně český trh německý výrobce nebude chtít pokrýt. Vy se budete moci v novém systému oznamování odkázat plně na jeho oznámení, včetně UFI kodu dané směsi, ale vy jakožto subjekt (legal entity) budete mít svůj účet, ve kterém se výrobky uváděné vámi na CZ trh (případně i SK a další) budou ukládat a které bude ČIŽP kontrolovat, stejně jako nyní kontroluje CHLAPa.

Pokud nedojde ke změnám složení či klasifikace výrobků, bude vaše oznámení do národního CHLAPa platné do 1. 1. 2025 a teprve poté budete vše znovu oznamovat do evropského registru.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii (možno i ON-LINE): 

  • Změny v legislativě chemických látek od 2021: nové označování a oznamování směsí

    Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu od ledna 2021. ČIŽP: databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. Envigroup:  označování a oznamování směsí po 1.1.2021 (UFI kódy, toxikogická centra agentury ECHA, PCN formát oznámení toxikologickým střediskům, evropský systém kategorizace výrobků). 

Autor: ENVIprofi.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.