Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ovzduší: pozor na změny povolení

Aktuální novela zákona o ovzduší má mimo jiné dopad i povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů. Některé se zruší, jiné se musí do roka změnit či o ně požádat.

14. listopad 2016

Novela zákona o ovzduší a vyhlášky 415/2012 Sb.

Seminář: Novela zákona o ovzduší a novela emisní vyhlášky 415/2015 Sb. Významné změny s okamžitým dopadem do praxe. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Ohlašování agendy ovzduší. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Úplné znění

V přechodných ustanoveních novely zákona o ovzduší je upravena změna povolení k provozu:

Zdroje, u kterých v důsledku novely nebude odpovídat povolení:

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění před 1.1.2017, jehož povolení k provozu nesplňuje požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění po 1.1.2017, musí požádat o změnu povolení provozu do 31.12.2017. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí původní povolení provozu .

Zdroje, které nově vzniknou v důsledku novely:

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve znění po 1.1.2017, kterému nově vznikla povinnost mít povolení provozu, musí požádat o povolení provozu do 31.12.2017.

Zdroje, které zaniknou v důsledku novely (např. obrábění kovů a plastů):

Povolení provozu, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje povinnost mít povolení provozu po 1.1.2017, nevztahuje, zaniká dnem 1.1.2017.

Kterých zdrojů se tyto změny týkají?

V příloze, kterou naleznete pod článkem, jsou vyznačeny změny ve vyjmenovaných zdrojích po 1.1.2017.

Podrobné informace o povinnostech provozovatelů, změnách legislativy ovzduší, rozsahu a způsobu souhrnné provozní evidence a poplatků se dozvíte na aktuálních seminářích k tématu ovzduší:

Novela zákona o ovzduší, prováděcí předpisy 
(Praha 8.12.2016), Ing. Zbyněk Krayzel


OVZDUŠÍ 2017: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky 
(Brno 1.3.2017, Praha 9.3.2017), Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Pavel Machálek

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.