Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Administrativa nakládání s odpady bude od ledna zřejmě jednodušší

16. červenec 2012

Původci odpadů kromě obcí nově nebudou povinni zpracovávat plán odpadovéhohospodářství. "Náklady jedné firmy na zpracování plánu odpadového hospodářstvíse přitom pohybují od 20.000 do 100.000 korun korun. Při počtu 4600 společností,které musí podle současného znění zákona plán zpracovat, se jedná o značnouúsporu, která posílí konkurenceschopnost českých podniků," řekl k návrhu ČTKmluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Odpadový hospodář bude nově moct pracovat pro více než pět firem, jak toplatí v současnosti. Nynější omezení podle předkladatelů návrhu vede k tomu, žefirmy mají problém odpadového hospodáře sehnat.

Původce nebezpečných odpadů, jakými jsou například zbytky z průmyslovévýroby, už nebude muset žádat o souhlas k jejich shromažďování. Pro dalšízpůsoby nakládání s nebezpečnými odpady zákon podmínky nemění.

V případě evidence při přepravě nebezpečných odpadů dosud platí, že evidenčnílist musí být rozesílám v sedmi kopiích. Ročně tak odesílatelé a příjemcitakových odpadů ušetří za milion přeprav tři miliony korun.

Novela obsahuje i zjednodušení ohlašování zařízení k nakládání s odpady, neboelektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Podniková sféra změnoupodle MŽP ušetří zhruba 130 milionů korun ročně, státní správa pak víc než 40milionů za rok.

Novela šla na vládu s několika připomínkami krajů a ministerstvazdravotnictví. Nechtěly, aby byla zrušena povinnost mít souhlas k nakládání snebezpečnými odpady i v případě, že jde pouze o krátkodobé soustřeďování odpadův místě jejich vzniku. Nelíbilo se ani zrušení povinnosti původce odpadůzpracovávat plán odpadového hospodářství. Tato povinnost zůstane zachována pouzepro obce.

Autor: ČTK

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.