Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zelená úsporám se vrací: 80 tisíc na nový kotel či půl milionu na pasivní dům

31. červenec 2013

Spolumajitel kladenské stavební firmy Štěpán & Jíchové nedá na projektZelené úsporám dopustit. "Byl to skvělý nápad, tehdy nám to hodně pomohlo,"vzpomíná Petr Štěpán na roky 2009 a 2010, kdy bylo možné žádat o dotace nazateplení. Právě menším, lokálním firmám program hrazený z prodeje emisníchpovolenek hodně pomohl - přiměl dvě stě tisíc domácností, aby si nechalyzateplit dům či vyměnit okna, a tak se do ekonomiky stižené krizí dostalo vícpeněz.

Od srpna se rozjede jeho pokračování, ovšem zatím podstatněskromnější. Jestliže v letech 2009 až 2012 vyplatil Státní fond životníhoprostředí (SFŽP) Čechům na dotacích 18 miliard, pro letošek vláda počítá smiliardou. A pokud se podaří dobře prodávat emisní povolenky na mezinárodnídražbě, mohl by dotační balík vylézt ke dvěma miliardám.

"Odhad je, žebychom mohli mít nakonec k dispozici z aukcí dalších až 800 milionů korun,"tvrdí náměstek SFŽP Jaroslav Hrubeš. Příští rok to má být zhruba 900milionů.

"Teď už jsem k Zelené úsporám skeptičtější, ta hlavní vlna jepryč, moc tomu nevěřím," hodnotí nové kolo projektu tentýž Petr Štěpán, který sipochvaluje původní nápad z dílny exministra životního prostředí MartinaBursíka.

Přísnější podmínky

Letošní Zelenouúsporám mohou využít jen majitelé rodinných domů a dosáhnout na dotaci budenáročnější. Nepůjde ji získat jen na zateplení obvodových zdí či jen na výměnustarých oken za modernější dřevěná či plastová, obě rekonstrukce bude třebaudělat dohromady.

Pokud odborný posudek doloží, že spotřeba tepla klesnepo úpravách o čtyřicet procent, žadatel bude mít nárok na příspěvek pětadvacetprocent z ceny zakázky. Když uspoří přes šedesát procent výdajů na topení, můžemajitel domu získat zpět až polovinu nákladů. Samozřejmě za předpokladu, že sepřihlásí včas a že mu úředníci SFŽP projekt nevrátí kvůli chybám (správný postuppři žádostech přinášíme na této stránce).

Kromě dotací na sníženíenergetické náročnosti lze získat příspěvek i na instalaci ekologických systémůvytápění či ohřívání vody. Například rodina, která dosud používala kamna na uhlía přejde na peletkový kotel, bude mít nárok na 80 tisíc korun, což pokryjevelkou část nákupu takového přístroje.

Ministerské tabulky počítají stím, že se bude přispívat na solární panely, inteligentní systémy větrání avyužívání vzduchu, na tepelná čerpadla, ale i na lepší plynovékotle.

Konečně na dotaci mohou dosáhnout i lidé, kteří se rozhodnoupostavit si nový dům - musí jít ale o velmi úspornou stavbu, v podstatě nahranici pasivního domu. Výše příspěvku jsou 440 nebo 550 tisíc podle toho, jakšetrný projekt to je.

Pro srovnání: běžný dům ročně spotřebuje kolem 100kilowatthodin tepla na metr čtvereční, pasivní dům méně než patnáct. Náklady najeho stavbu ale bývají až o třetinu vyšší.

Dobrývliv

Nová zelená úsporám je celá určená jen pro rodinné domy."Pro obytné domy nebude program letos ani příští rok otevřený," dodává náměstekfondu Hrubeš. Jinými slovy, majitelé činžáků mají zatím smůlu.

Můžou alezískat aspoň výhodnější úvěr na zateplení či výměnu oken - ovšem jinde. Na jařekvůli tomu odstartoval na Státním fondu rozvoje bydlení projekt Panel+. Původněv něm na půjčky úročené i méně než jedním procentem bylo 210 milionů, jelikožale zájemců bylo tolik, že rozpočet byl hned pryč, vláda zvýšila objem na vícenež 700 milionů.

"Aktuálně máme 114 žádostí za více než 500 milionů naopravu asi tří a půl tisíc bytů," říká Jana Marešová, marketingová ředitelkafondu bydlení.

Mezi odborníky panuje vesměs shoda, že akce typu Zelenáúsporám mají pozitivní vliv na ekonomiku - jsou relativně levné a jejich dopadse rychle projeví. Jejich velkým podporovatelem je například vládní poradce aekonom Miroslav Zámečník, který na toto téma sepsal i několik studií.

Ztěch mimo jiné vyplývá, že z jedné státem takto investované koruny jsou nakonectři. Na vesměs malých úpravách rodinných domů se totiž podílejí jen menší českéfirmy, které navíc pracují hlavně s tuzemskýmimateriály.


Zelená úsporám 2013

Program má třizákladní oblasti, které lze vzájemně kombinovat, za což jsou dokonce přichystanéi drobné bonusy. Tedy čím víc se majitelé domů rozhodnou investovat doekologické přestavby, tím spíš mají šanci na vyššídotaci.

Zateplení rodinného domu

Půjde získat ažpětapadesátiprocentní příspěvek (rodiny postižené povodněmi až 75 procent) nasnížení energetické náročnosti domu. Čím úspornější se dům udělá, tím vyššídotace bude. Minimem je zateplit obvodové zdi a současně vyměnit okna adveře.

Ekologické novostavby

Kdo si staví novýdům, může získat dotaci až 550 tisíc korun - podmínkou ale je, že dům bude nahranici pasivního standardu, tedy že bude mít jen minimální spotřebu energií(pod 20 kilowatthodin na metr čtvereční za rok) a bude mít rekuperacivzduchu.

Výměna kotle

Rodiny, kde se topíneekologicky, tedy třeba uhlím, můžou dostat příspěvek na přechod na kotle nabiomasu, na instalaci tepelného čerpadla či solárních panelů. Na koupi plynovéhokondenzačního kotle půjde získat až 60 tisíc, na automatický peletkový koteldokonce 80 tisíc.

Kombinace

Je možné zkombinovatnapříklad zateplení domu a výměnu oken ještě s nákupem nového kotle a instalacísolárních panelů. Zároveň lze získat příspěvek i na vznik odborného posudku,který majiteli poradí, jak správně ušetřit na spotřebě energií.

Kroky k získání dotace

1. Odborník a posudek

Nejprve si najděte odborníka,který zpracuje posudek. Skládá se ze dvou částí - projektové dokumentace aenergetického posudku. Oba dokumenty smí vypracovat pouze autorizovaníspecialisté.

2. Projednejte stavební záměr s příslušným stavebnímúřadem

Hotový posudek předložte stavebnímu úřadu, který posoudístavební záměr. Úřad může požadovat změny v posudku i stavebnímzáměru.

3. Krycí list technických parametrů

Jenezbytnou přílohou pro podání žádosti. Obsahuje soupis všech sledovanýchtechnických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Ke stažení je nastránkách programu.

4. Vyplnění elektronické žádosti opodporu

Od 12. srpna je možné podávat elektronické žádosti opodporu doplněné o výše zmíněné přílohy. V případě vyčerpání prostředků vássystém upozorní a neumožní žádost podat.

5. Doručení žádosti opodporu

Po evidenci žádosti je potřeba vytisknout a podepsatsystémem vygenerovanou písemnost a spolu s dalšími přílohami ji doručit SFŽP. Tovše nejpozději do osmi dní od elektronické evidence.

6.Poskytnutí podpory

Fond zkontroluje správnost žádosti, buď jipřijme, nebo odmítne. Pak obdržíte i písemné vyrozumění.

7.Odborný technický dozor

V případě přiznání dotace si musítezajistit odborný technický dozor.

8. Výběr materiálů a jejichdodavatelů

Na webu programu Zelená úsporám si najdětecertifikovaného dodavatele, s ním se dohodněte na realizaci. Stavba musíproběhnout podle schváleného posudku.

9.Výplata

Když máte hotovo, zašlete na fond faktury a soupisprací, úředníci vše překontrolují a rozhodnou o vyplacení dotace.

1,8MILIARDY by letos mohlo jít na Zelenou úsporám. Miliarda je jistá, zbytek záležína prodeji emisních povolenek.

18 MILIARD Tolik rozdal stát na dotacích vletech 2009 až 2012, podpořil dvě stě tisíc domácností.

AUTOR: Luboš Kreč
AUTOR: Jakub Žák
AUTOR-WEB: www.ihned.cz/autori

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.