Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pro hlášení za ovzduší jsou nové číselníky a emisní faktory

Ve Věstníku MŽP 11/2021 byly vydány číselníky pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2021 (ohlašování v roce 2022). Emisní faktory nově hledejte v prosincovém Věstníku MŽP 12/2021.

05. leden 2022

OVZDUŠÍ: povinnosti firem, uhlíková stopa, ISPOP, SPE a poplatky, IRZ

Seminář: Ovzduší – povinnosti v oblasti ovzduší. uhlíková stopa, vykazování, SCOPE 1 a SCOPE 2. ISPOP_2 v roce 2023. ohlašování agendy ovzduší (ISPOP, formulář F_OVZ, poplatky). Ohlašování agendy IRZ. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Věstník MŽP – číselníky a emisní faktory pro hlášení za ovzduší

Podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky 415/2012 Sb. se k výpočtu použijí emisní faktory obsažené ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (12/2021). Výpočet se provede jako součin emisního faktoru a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku. Emisní faktory se použijí také pro účely vypracování rozptylové studie podle bodu 3.2. b) III. přílohy č. 15 vyhlášky s výjimkou emisních faktorů pro povrchové doly paliv.

Číselníky pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence za rok 2021 (ohlašování v roce 2022) jsou ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (11/2021).

Registrace provozovny ovzduší na novém ISPOP

Registraci nové provozovny ovzduší (dále provozovny OVZ), tzn., provozovny dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provádí uživatel po přihlášení v Centrální registr životního prostředí (CRŽP, crzp.mzp.cz) za předpokladu, že:

  • v CRŽP je registrován subjekt, ke kterému bude provozovna OVZ registrována a 
  • uživatel je u tohoto subjektu „Správce subjektu" nebo má k tomuto subjektu roli „Správce vlastních provozoven ovzduší (OVZ)".

Návod na registraci provoyovny

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

  • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.