Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 16

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
16 01Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08)
16 01 03Pneumatiky
16 01 04*Vyřazená vozidla s ukončenou životností
16 01 04 01*Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje
16 01 06Vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 06 01Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 07*Olejové filtry
16 01 08*Součástky obsahující rtuť
16 01 09*Součástky obsahující PCB
16 01 10*Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11*Brzdové destičky obsahující azbest
16 01 12Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 13*Brzdové kapaliny
16 01 14*Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 16Nádrže na zkapalněný plyn
16 01 17Železné kovy
16 01 18Neželezné kovy
16 01 19Plasty
16 01 20Sklo
16 01 21*Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 01 22Součástky jinak blíže neurčené
16 01 99Odpady jinak blíže neurčené
16 02Odpady z elektrického a elektronického zařízení
16 02 09*Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10*Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
16 02 11*Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 02 12*Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 13*Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 02 13 01*Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti
16 02 14Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 14 01Tiskařské tonerové kazety nezařazené pod 16 02 13 01*
16 02 15*Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 02 16Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 03*Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 05*Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 06Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 03 07*Kovová rtuť
16 04Odpady výbušných materiálů
16 04 01*Odpadní munice a střelivo
16 04 02*Odpad z pyrotechnických výrobků
16 04 03*Odpad z jiných výbušných materiálů
16 05Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 04*Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
16 05 05Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04
16 05 06*Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 09Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
16 06Baterie a akumulátory
16 06 01*Olověné akumulátory
16 06 02*Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03*Baterie obsahující rtuť
16 06 04Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05Jiné baterie a akumulátory
16 06 05 01Baterie a akumulátory obsahující lithium
16 06 06*Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08*Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 07 99Odpady jinak blíže neurčené
16 08Upotřebené katalyzátory
16 08 01Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 02*Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
16 08 03Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené
16 08 04Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 05*Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
16 08 06*Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
16 08 07*Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 09Oxidační činidla
16 09 01*Manganistany, např. manganistan draselný
16 09 02*Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
16 09 03*Peroxidy, např. peroxid vodíku
16 09 04*Oxidační činidla jinak blíže neurčená
16 10Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku
16 10 01*Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 02Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
16 10 03*Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
16 10 04Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
16 11Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
16 11 01*Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 02Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
16 11 03*Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 04Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 05*Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 06Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.