Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 10

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.
31. červenec 2008
10ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
10 01Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 01Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02Popílek ze spalování uhlí
10 01 03Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 04*Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 05Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 09*Kyselina sírová
10 01 13*Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
10 01 14*Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 15Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 16*Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 17Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
10 01 18*Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
10 01 19Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 20*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 01 21Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
10 01 22*Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 01 23Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
10 01 24Písky z fluidních loží
10 01 25Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
10 01 26Odpady z čištění chladicí vody
10 01 99Odpady jinak blíže neurčené
10 02Odpady z průmyslu železa a oceli
10 02 01Odpady ze zpracování strusky
10 02 02Nezpracovaná struska
10 02 07*Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 02 08Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
10 02 10Okuje z válcování
10 02 11*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 02 12Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
10 02 13*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 02 14Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
10 02 15Jiné kaly a filtrační koláče
10 02 99Odpady jinak blíže neurčené
10 03Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 03 02Odpadní anody
10 03 04*Strusky z prvního tavení
10 03 05Odpadní oxid hlinitý
10 03 08*Solné strusky z druhého tavení
10 03 09*Černé stěry z druhého tavení
10 03 15*Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 03 16Jiné stěry neuvedené pod číslem 10 03 15
10 03 17*Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 03 18Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17
10 03 19*Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
10 03 20Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
10 03 21*Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
10 03 22Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21
10 03 23*Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 03 24Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
10 03 25*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 03 26Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
10 03 27*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 03 28Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
10 03 29*Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
10 03 30Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29
10 03 99Odpady jinak blíže neurčené
10 04Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 01*Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 04 02*Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 04 03*Arzeničnan vápenatý
10 04 04*Prach z čištění spalin
10 04 05*Jiný úlet a prach
10 04 06*Pevný odpad z čištění plynu
10 04 07*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 04 09*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 04 10Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
10 04 99Odpady jinak blíže neurčené
10 05Odpady z pyrometalurgie zinku
10 05 01Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 05 03*Prach z čištění spalin
10 05 04Jiný úlet a prach
10 05 05*Pevné odpady z čištění plynu
10 05 06*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05 08*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 05 09Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
10 05 10*stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 05 11Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
10 05 99Odpady jinak blíže neurčené
10 06Odpady z pyrometalurgie mědi
10 06 01Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 02Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 06 03*Prach z čištění spalin
10 06 04Jiný úlet a prach
10 06 06*Pevný odpad z čištění plynu
10 06 07*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 06 09*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 06 10Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
10 06 99Odpady jinak blíže neurčené
10 07Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
10 07 01Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 02Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 07 03Pevný odpad z čištění plynu
10 07 04Jiný úlet a prach
10 07 05Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 07 07*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 07 08Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
10 07 99Odpady jinak blíže neurčené
10 08Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 04Úlet a prach
10 08 08*Solné strusky z prvního a druhého tavení
10 08 09Jiné strusky
10 08 10*stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 08 11Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 08 12*Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 08 13Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
10 08 14Odpadní anody
10 08 15*Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 16Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
10 08 17*Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 18Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
10 08 19*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 08 20Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
10 08 99Odpady jinak blíže neurčené
10 09Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03Pecní struska
10 09 05*Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 07*Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 09 09*Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 09 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
10 09 11*Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 09 12Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
10 09 13*Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 09 14Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 09 15*Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 09 16Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
10 09 99Odpady jinak blíže neurčené
10 10Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 10 03Pecní struska
10 10 05*Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 07*Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
10 10 09*Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 10 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
10 10 11*Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 10 12Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
10 10 13*Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 10 14Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 10 15*Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 10 16Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
10 10 99Odpady jinak blíže neurčené
10 11Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05Úlet a prach
10 11 09*Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
10 11 10Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
10 11 11*Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
10 11 12Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 13*Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
10 11 14Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 11 15*Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 16Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 11 17*Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 18Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
10 11 19*Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 11 20Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
10 11 99Odpady jinak blíže neurčené
10 12Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 12 01Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03Úlet a prach
10 12 05Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
10 12 06Vyřazené formy
10 12 08Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 12 09*Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 12 10Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
10 12 11*Odpady z glazování obsahující těžké kovy
10 12 12Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
10 12 13Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
10 12 99Odpady jinak blíže neurčené
10 13Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 01Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)
10 13 07Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 13 09*Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
10 13 10Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
10 13 11Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
10 13 12*Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 13 13Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
10 13 14Odpadní beton a betonový kal
10 13 99Odpady jinak blíže neurčené
10 14Odpady z krematorií
10 14 01*Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.