Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

MŽP poslalo do Legislativní rady vlády vyhlášku o třídění bioodpadu a kovů

17. listopad 2014

„Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září letošního roku. Sněmovna tak reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 75 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995,“upozorňuje ministr Brabec.

Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější.

Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny.

Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od příštího roku povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně. „V období od jara do podzimu, kdy probíhají hlavně práce na zahrádkách a kdy na podzim opadává listí, je produkce bioodpadu nejvyšší. V úvahu jsme brali i ohled na rychlé zavádění nové regulace v ČR. Pokud se nepodaří snížit ukládání bioodpadu na skládky zásadním způsobem tak, abychom směřovali k naplnění evropského limitu, bude v průběhu příštích let nutné opatření zavést celoročně,“ pokračuje Berenika Peštová, náměstkyně ministra pro technickou ochranu životního prostředí.

„Jak kovy, tak bioodpady patří mezi hodnotné suroviny. Do letošního roku končily na skládkách. Čím méně těchto vytříděných odpadů skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Bioodpad i kovy je pak možné zpeněžit různými způsoby. Proto není důvod, aby v důsledku zavedení třídění těchto komodit starostové zvyšovali občanům poplatky za svoz odpadu,“ upozorňuje ministr Brabec.

V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce 14 miliard korun z evropských fondů na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů. V ČR vznikly tisíce zařízení jako sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo kompostárny. V novém operačním programu je pro ně připraveno přes 6 miliard korun. Výzvy chce ministerstvo začít vyhlašovat hned z kraje příštího roku.

Jak ministr Brabec slíbil, MŽP zároveň připravilo obcím vzor obecní vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, kterou aktuálně projednává s Ministerstvem vnitra a zveřejní ji na začátku příštího týdne.

Přílohy:

vyhláška k třídění komunálních odpadů

Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: mailto:Petra.Roubickova@mzp.cz

Zdroj: MŽP 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.