Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Řízení nebezpečných chemických látek na pracovišti

K účinnému předcházení nemocem, úrazům a úmrtím způsobeným nebezpečnými látkami na pracovištích je zapotřebí prevence. Všechny zúčastněné subjekty si musí uvědomit, jaká existují rizika, a musí se zavázat k tomu, že tato rizika budou řídit a budou jim předcházet.

08. září 2018
V níže uvedených odkazech je k dispozici spoustu informací k problematice nebezpečných látek na pracovištích.
  • Zvyšování povědomí: je nejdůležitější. Všichni na pracovišti musí vědět, že existují nebezpečné látky, jaká rizika s sebou nesou a jak lze tato rizika snížit nebo odstranit.

  • Posouzení rizik: je prvním krokem vedoucím k prevenci. Měli by do něj být zapojeni zaměstnavatelé, vedoucí pracovníci i zaměstnanci. Rizika, která představují chemické látky, jsou často velmi složitá, a při jejich určování je zapotřebí vzít v úvahu mnoho faktorů. Posouzení rizik musí být také vždy aktuální – tak jako se mění pracovní prostředí, mění se i možné vystavení nebezpečným látkám.

  • Právní předpisy: stanoví zákonem uložené povinnosti zaměstnavatelů chránit zaměstnance před nebezpečnými látkami. Zaměstnavatelé by měli tyto právní předpisy dobře ovládat, stejně jako hierarchii preventivních opatření.

  • Praktické nástroje a pokyny: pomáhají podnikům kontrolovat nebezpečné látky z praktického hlediska. Řada těchto nástrojů a příkladů správné praxe je k dispozici na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště.

Průvodce Nebezpečné látky pod kontrolou

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vydala průvodce kampaní, který vysvětluje, proč je řízení nebezpečných látek na pracovišti tak důležité. Průvodce je dole ke stažení.

Představuje několik případových studií a praktických řešení, uvádí příslušné právní předpisy a popisuje, jak vytvořit kulturu prevence rizik. Pro prevenci je klíčové hodnocení rizik.

Průvodce obsahuje uživatelsky přívětivý oddíl, ve kterém je tento proces rozdělený do několika snadných kroků, rady týkající se skupin pracovníků, kteří jsou obzvlášť ohroženi, a oddíl zaměřený na karcinogeny a nádorová onemocnění související s prací.

Naleznete v něm také informace o tom, jak se zapojit, a nejdůležitější data kampaně.

Autor: https://healthy-workplaces.eu/

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.