Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

O azbestu investoři radši nic nevědí

19. srpen 2009

Podle MUDr. Beaty Dlouhé z Centra pracovního lékařství SZÚ u nás v podstatě nefunguje registr lidí, profesionálně vystavených azbestu. Podle studie bylo ještě v devadesátých letech minulého století vystaveno v pracovním procesu azbestu kolem 50 tisíc lidí. V současnosti je jich v ČR podle statistik pouze 375. Ze stejných příčin jakoby "chybí" případy nemocí z povolání vzniklých z důvodu expozice azbestu: "U exponovaných lidí vznikají nemoci související s azbestem až v důchodovém věku. To už se jich nikdo neptá, jestli s ním dělali," upozorňuje MUDr. Dlouhá.

DESKY DOBŘE PŘEMALOVAT

Podle odborníků často lidé ani nevědí, že jsou azbestu exponováni. Investoři nechtějí o jeho výskytu na stavbách ani slyšet, protože jeho přítomnost zdržuje a prodražuje projekt. Při vyhledávání azbestu ve stavbě je nutná značná zkušenost: někdy totiž byly používány materiály, které nelze na první pohled od azbestu rozlišit, nemají však jeho nebezpečné vlastnosti, někdy se naopak vyskytuje i ve výrobcích, kde byste ho nečekali: před lety se dokonce vyráběly i betonové květináče s azbestem.

Azbest je obsažen v mnoha různých stavebních materiálech. Pokud však jsou tyto stavební prvky nepoškozené, jsou zakryté nebo dobře přemalované, pak se z nich vlákna neuvolňují a nebezpečí v podstatě nehrozí. Jiné je to v případě rekonstrukcí a demolic, kdy se vlákna dostanou do vzduchu a dlouhodobě v něm setrvají. Norma požaduje, aby jejich množství nepřesáhlo 1000 vláken na 1 m3. Paradoxně větší nebezpečí expozice azbestu je u menších rekonstrukcí.

SPECIALISTÉ NA AZBEST

Větší akce obvykle zajišťují velké firmy, které již mají na ochranu před azbestem systém. Například při nedávné rekonstrukci 3. a 4. bloku jaderné elektrárny v Mochovcích na Slovensku zde v rámci přípravných prací bylo provedeno odborné odstranění a likvidace 281 tun azbestu a dalších materiálů obsahujících azbest. Čtyřměsíční projekt si vyžádal náklady přes 200 tisíc eur.

Odstranění azbestu se uskutečnilo v režimu kontrolovaného pásma - v jednotlivých objektech stavby vznikl s použitím speciálních plachet a lešení vzduchotěsný prostor napojený na systém odsavačů kontaminovaného vzduchu. Pracovníci se uvnitř pásma mohli pohybovat pouze ve speciálních pracovních kombinézách a dýchacích maskách.

Demontovaný azbest se ukládal do neprodyšných vaků a byl odvážen na specializovanou skládku k ekologické likvidaci. Proces demontáže azbestu pak doprovázelo sledování množství vláken v ovzduší.

"Azbest je klasifikován jako nebezpečný odpad, a mělo by se s ním proto nakládat s maximální opatrností a podle platných norem. Bohužel současná legislativa je nastavena tak, že lze nařízení obcházet. Často tak býváme svědky neodborné a zdraví nebezpečné demontáže i nevyhovující likvidace," říká Michal Kubaloš ze společnosti Skanska CZ, která měla tuto akci na starosti.

- jhm -

Zdroj: odpady.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.