Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Odběr použitých léčiv v injekčních stříkačkách

Kdo musí převzít od občanů použité injekční injekce od léků, lékárna, nebo lékař?

30. listopad 2022

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Dotaz na MŽP:

Prosím o upřesnění postupu při vracení injekcí od občanů (léky od pacientů, které si aplikují doma injekčně). Musí lékárna odebírat obaly po aplikaci injekčních forem léků (tyto obaly mohou obsahovat zbytky léků, ale zároveň je to ostrý předmět) nebo ne?

K otázce se vyjadřuje článek, kde se uvádí, že odebírání použitých injekcí lékárnou je nepřípustné:
https://www.zdravezpravy.cz/2021/01/04/pouzite-injekcni-strikacky-a-jehly-do-lekaren-nepatri

Dle článku by použité injekce měl odebírat lékař, který je předepsal. Zřejmě by se pak zároveň jednalo i o případ podle § 89 odst. 2 zákona o odpadech s povinným poučením pacienta o způsobu nakládání s odpadem včetně záznamů.

Odpověď MŽP:

Samoošetřování či samoléčení pacienta v jeho domácím prostředí je považováno za specifickou formu zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. O nakládání s odpadem ostrých předmětů (např. použitých injekčních stříkaček, lancet apod.), musí pacienta poučit ošetřující lékař, který léčbu předepsal. Ten by měl také zajistit, aby byl pacient vybaven vhodnou uzavíratelnou nádobou (pevnostěnnou, nepropíchnutelnou, nepropustnou), do které použité ostré předměty ukládá. Takto uložený odpad odevzdá pacient na základě pokynu ošetřujícího lékaře zpět na shromažďovací místo do zdravotnického zařízení. Poučení pacienta musí být provedeno v souladu s § 89 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Informace publikované ve výše přiloženém článku jsou v souladu s výkladem MŽP v této problematice.

Odbor odpadů
Ministerstvo životního prostředí

Komentář Envigroup:

V případě použitých injekcí, do který byl lék před aplikací nasán např. z lahvičky s lékem, nebo jen jehel, je výše uvedená odpověď jasná a jistě správná. Jde o odpad 180101 Ostré předměty, a ne použitá léčiva či obaly od nich.

Dotaz ale byl směřován na běžnější případ, kdy lék je přímo v injekční stříkačce. Pak je podle mě uvedená odpověď nesprávná a lékárna musí prázdný obal (injekce) nebo nespotřebované injekce s léky odebrat. A ošetřující lékař poučí pacienta v souladu s § 89 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech o předání prázdných obalů (injekcí) do lékárny.

Tento názor je podepřen i v článku z SÚKL https://www.sukl.cz/lekarny/prevzeti-nepouzitelnych-leciv-k-likvidaci?highlightWords=odpad (článek zmiňuje ještě starý zákon o odpadech, ale to na výkladu zákona o léčivech nic nemění).

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.