Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Databáze SCIP umožňuje vyhledat 7 milionů předmětů

Od ledna 2021 téměř 7 000 společností úspěšně předložilo agentuře ECHA miliony oznámení o látkách vzbuzujících mimořádné obavy, které jsou obsaženy ve výrobcích.

05. červen 2022

2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem". Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU podávat agentuře ECHA oznámení do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních. V současné době databáze SCIP zobrazuje s možností vyhledávání 7 milionů oznámení předmětů od téměř 7 000 společností z celé EU. Nejvíce oznámení pochází od společností v Německu, následuje Itálie a Francie.

Každý má do databáze přístup a možnost vyhledávat předmět podle názvu, značky, kategorie výrobku, typu materiálu, chemického názvu nebo čísla SCIP. Spotřebitelé se mohou informovat, zda výrobek obsahuje nebezpečné chemické látky a přečtou si pokyny pro bezpečné používání. Zpracovavatelé odpadů mohou údaje využít při opakovaném použití předmětů nebo při recyklačních procesech. Údaje také zvyšují znalosti o škodlivých chemických látkách v dodavatelských řetězcích a mohou přispět k jejich postupnému odstranění.

Pro usnadnění předkládání údajů společnosti využívaly nástroje ECHA. 77 % přijatých dat bylo odesláno pomocí služby system-to-system, která společnostem umožňuje připravit data ve vlastních IT nástrojích a automaticky je odesílat do databáze SCIP. 22 % dat bylo připraveno pomocí IUCLID offline a 1 % pomocí služby IUCLID Cloud.

Společnosti rovněž splnily svoji povinnost odkazem na údaje, které byly do databáze SCIP předloženy dříve. 54 % obdržených oznámení jsou zjednodušená oznámení SCIP a 7 % obdržených dokumentací používá odkazování.

V roce 2022 bude ECHA pokračovat ve zlepšování způsobu zobrazování informací v databázi a zúčastněným stranám mohou pomoci rovněž podpůrné materiály a Helpdesk ECHA.

Další informace:

Podpora databáze SCIP

Databáze SCIP

příloha: Oznamování do databáze SCIP [pdf, 9745 kB]

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • 2-denní kurz: Chemická legislativa + bezpečnostní list

  • Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

  • BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.