Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Posunutí lhůty pro poskytnutí informací toxikologickým střediskům

Expertní skupina pro nařízení CLP na jednání CARACAL jednomyslně odsouhlasila změny přílohy VIII nařízení CLP, které navrhla Evropská komise. Nové nařízení mimo jiné odloží první termín, do kterého musí dovozci a následní uživatelé směsí pro spotřebitelské použití poskytnout harmonizované informace toxikologickým střediskům, z 1. 1. 2020 na 1. 1. 2021.

07. říjen 2019

Expertní skupina pro nařízení CLP na jednání CARACAL jednomyslně odsouhlasila změny přílohy VIII nařízení CLP, které navrhla Evropská komise. Návrh bude přijat delegovaným aktem. Vstup v platnost je očekáván koncem roku 2019.

Nové nařízení mimo jiné odloží první termín, do kterého musí dovozci a následní uživatelé směsí pro spotřebitelské použití poskytnout harmonizované informace toxikologickým střediskům, z 1. 1. 2020 na 1. 1. 2021.

Členské státy by měly mít své systémy funkční v dostatečném předstihu před novým datem uplatňování, tj. před 1. lednem 2021, aby společnosti uvádějící na trh nebezpečné směsi měli dostatek času na přípravu oznámení před tímto termínem. Termíny oznámení pro profesionální a průmyslové použití se nemění.

V roce 2020 se očekává další změna přílohy VIII pro vážné obavy zúčastněných stran ohledně proveditelnosti požadavků na oznamování, které Komise v současné době řeší.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví

  Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami.

 • Skladování chemikálií: 2-denní kurz

  2-denní kurz, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Ve druhém dni také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů. Bezpečnost práce (sklady nebezpečných látek, pracoviště), společné skladovaní, dohoda ADR, závažné havárie: posouzení objektu, závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku), zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů), požární ochrana (skladování nebezpečných látek).

 • REACH pro předměty

  Kurz věnovaný problematice výroby a dovozu předmětů z pohledu nařízení REACH. Vyrábíte, dovážíte nebo dodáváte předměty? Automobily, součástky, elektroniku nábytek či jiné běžné předměty? Je možné, že i pro Vás vyplývají určité povinnosti z nařízení REACH. Dozvíte se, jak se v povinnostech orientovat, jak vylepšit stávající systém kontroly u Vás ve firmě a zejména, jak všechny ty povinnosti splnit v případě kontroly.

 • Biocidy trochu jinak

  Legislativní požadavky, označování, veškeré náležitosti a povinnosti při uvádění těchto speciálních směsí na trh, ale hlavně – Případová studie uvádění biocidů na český trh na konkrétním příkladu biocidu.

 • Detergenty

  Stručný kurz shrnující povinnosti dodavatelského řetězce podle nařízení o detergentech (ES 648/2004).

 • Klasifikace směsí

  Podrobný dvoudenní kurz klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP (1272/2008). Na praktických příkladech se naučíte klasifikovat látky a směsi včetně vyhledávání dat a použití výpočtových metod klasifikace.

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.