Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny ISPOP v roce 2011

Náběh nového informačního systému ISPOP se počítá k 1.1.2011. V této souvislosti bude současný ISPOP mimo provoz v době od 17.12.2010. Nový ISPOP znamená nová grafika a nové funkce.

19. listopad 2010

Prostřednictvím ISPOP v roce 2011 hlásí:

 • ohlašovatelé, kteří hlásí dle zákona o ovzduší
 • ohlašovatelé, kterým vznikla povinnost hlásit za rok 2010 do IRZ
 • ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010
 • E-PRTR (příloha č.1 nařízení 166/2006/ES)

V roce 2012 se přidají ti, kteří jsou povinni hlásit dle složkových zákonů, do IRZ a nově i problematika obalů.

Pracovníci CENIA doporučují všem ohlašovatelům, aby se podrobně seznámili s jednotlivými manuály. Manuály budou dostupné na webu ISPOP. Letos se počítá s šestinásobným nárůstem ohlašovatelů (odhad je 30tis.), tudíž lze předpokládat přetíženou telefonní linku a nebude velký prostor pro vaše individuální dotazy.

Přístup do systému ISPOP bude mít ohlašovatel, ověřovatel (tj. úřady) a nově zmocněnec. Jeden subjekt = jedna registrace subjektu, nezávisle na počtu provozoven, ekologů atd. Vlastník přístupových údajů tzv. správce subjektu bude mít možnost přidělovat další přístupové údaje. Registrace provozoven je nutná pouze pro agendy IRZ a pro oblast ochrany ovzduší. Proto tyto dvě agendy budou k dispozici dva odlišné formuláře a dvě odlišné IČP (Identifikační Číslo Provozovny). Pozor neplést s IČO přiděleným živnostenským úřadem!

Autorizace bude možno provádět elektronickým podpisem nebo formou listinného potvrzení a to do 5 dnů. Rozhodujícím bude v tomto případě datum resp. razítko pošty, které se rovná datumu podání. Elektronický podpis se vkládá vždy úplně nakonec tj. před odesláním. Pokud vložíte elektronický podpis do prázdného formuláře, případně do rozpracované práce bude elektronický podpis znehodnocen.

Telefonická podpora na čísle 267 225 267 bude sloužit pouze pro technické problémy.

Podání hlášení znamená ve stručnosti stáhnout si příslušný formulář (hlášení). Případně můžeme využít formulář vlastní, ale pozor na datový standard! Přehled datových standardů je k dispozici na stránkách ISPOP. Vyplníme pouze formuláře relevantní vzhledem k naší činnosti. Termíny hlášení vyplývají z příslušných složkových zákonů.

Podrobné informace a praktické ukázky Vám představíme na semináři:

Změny v ohlašovacích povinnostech: nový systém ISPOP (voda, odpady, ovzduší, obaly, IRZ)

Termín9. prosince 2010 - jednodenní školení
Cíl kurzu

Představit přehledně a uceleně problematiku změn v ohlašovacích povinnostech v oblasti životního prostředí - systém ISPOP.

Zvláštní bonus:

Účastník dále získá pro další individuální vzdělávání 2-měsíční přístup k produktu Průvodce podnikovou ekologií (komentované povinnosti firem, registr právních požadavků, hodnocení souladu, vzory dokumentace ...).

Program

I. Dopolední blok  - témata problematice ISPOP

Agentura CENIA: 9.00 hod. - do 11.30 hod.
 • Popis vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2010 (aktuální výklad povinnosti ohlašovacího prahu produkce 2 tun nebezpečných odpadů a dalších možných důvodů vzniku povinnosti k IRZ).
 • Povinnosti k Integrovanému registru znečišťování a evropskému E-PRTR.
 • Ohlašování do integrovaného registru znečišťování - IRZ a ostatní hlášení přes ISPOP (praktický výklad pro vyplnění agendy ohašování přes nové formuláře na ISPOP)             

II. Odpolední blok - témata k ochraně ovzduší

Změny v Souhrnné provozní evidenci zdrojů
Ing. Petr Machálek, Český hydrometeorologický ústav: 12.00 hod. do cca 14.00 hod.
 • Aktuální informace k legislativě v ochraně ovzduší - nová vyhláška č. 205/2009 Sb. a náležitosti zákona č. 25/2008 Sb., související s ohlašováním v oblasti ochrany ovzduší
 • Ohlašování Souhrnné provozní evidence za rok 2010 - obsah, forma a způsoby ohlašování
 • Instruktáž k vyplňování Souhrnné provozní evidence podle obsahu přílohy č. 7 vyhlášky 205/2009 Sb., Oznámení o poplatku podle § 19 zákona 86/2002 Sb. a údajů o použití rozpouštědel za rok 2009 - detailní rozbor položek ohlašovacího formuláře a správnosti zadávaných údajů
 • Praktická instruktáž k použití aplikace ISPOP pro elektronické předání v datovém standardu - formulář F_OVZ_SPOJ
Místo konání:Svaz českých a moravských výrobních družstev,
Václavské náměstí 21, Praha 1

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.