Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyhláška o palivech z odpadů je znovu v připomínkovém řízení

MŽ zveřejnilo k připomínkám návrh vyhlášky o palivech z odpadů. Prvním meziresortním připomínkovým řízením návrh neprošel, proto jej MŽP přepracovalo.

20. únor 2023

Dne 16. února zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí přepracovaný návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy odpadem. Vyhláška stanovuje kritéria pro dva typy odpadu, které mohou přestat být odpadem. Jsou jimi kritéria pro tuhá paliva z odpadů a dále zvláštní požadavky na paliva vyrobená z odpadní biomasy.

Nová právní úprava je podle ministerstva nezbytná proto, že ta stávající neumožňuje, aby paliva z odpadu přestala být až do svého finálního zpracování odpadem, s výjimkou paliv vyrobených z biomasy, která se stala odpadem. To výrazným způsobem ztěžuje výrobu a uplatnění takovýchto paliv. Zároveň větší energetické využívání odpadu právě ve formě paliv vyrobených z odpadu může přispět k odklonu odpadů od skládkování.

"V České republice je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu zejména pro výmět z dotřiďování plastových odpadů. Tyto odpady nejsou vhodným vstupem do klasických zařízení na energetické využití odpadu, ale je vhodné je dále dotřiďovat a vyrábět z nich tuhá paliva z odpadu, která jsou s ohledem na svou vysokou výhřevnost vhodným zdrojem energie. Tato paliva je možné uplatnit zejména v cementárnách, ale jejich využití je možné i v jiných zařízeních, kde budou nahrazovat spalování fosilních paliv," uvádí dále MŽP.

Palivo po splnění kritérií ve vyhlášce přestane být odpadem, proto se na něj nebudou vztahovat povinnosti stanovené pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech. S ohledem na zajištění dostatečné míry ochrany ovzduší ale návrh vyhlášky požaduje, aby na tuhé palivo z odpadu byly při jeho spalování aplikovány veškeré podmínky, které právní předpisy na ochranu ovzduší stanoví pro případ, že dochází k tepelnému zpracování odpadu.

Současně bude omezen okruh stacionárních zdrojů, ve kterých bude možné tuhé palivo z odpadu spalovat. Zdroje budou muset mít povolení provozu k tepelnému zpracování odpadu a současně plnit požadavky na nejlepší dostupné techniky (tj. nejlepší dostupné techniky pro velká spalovací zařízení, pro spalování odpadu, pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého).

V případě paliv vyrobených z biomasy je naprostá většina již v současné době zcela mimo režim nakládání s odpady, protože je vyráběna z primárních surovin, nebo splňuje podmínky pro vyloučení z působnosti zákona o odpadech. Případně jsou vyráběna ze surovin, které naplňují podmínky vedlejšího produktu, a problematika nakládání s odpady se jich proto nedotýká.

Ministerstvo nicméně dále uvádí, že existuje biomasa, která je zařazena do odpadu původcem přesto, že by tak zařazena být nemusela, biomasa, která je odpadem, protože nenaplní všechny definiční podmínky vedlejšího produktu, a biomasa, která vždy naplní definici odpadu, (například dřevo, které je demoličním odpadem). Palivo vyrobené z odpadní biomasy může být v současné době vyňato z odpadového režimu na základě povolení krajského úřadu vydaného podle § 10 zákona o odpadech. „Aby se předešlo administrativní zátěži spojené s vydáváním individuálních rozhodnutí krajského úřadu a současně, aby byly podmínky ukončení režimu odpadu pro paliva vyrobená z odpadní biomasy jednotné, je vhodné vydat tuto vyhlášku,“ vysvětluje MŽP.

Ke stažení:

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: prumyslovaekologie.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.