Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 08

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
8ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 11*Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 13*Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 14Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 15*Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 16Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
08 01 17*Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 18Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 01 19*Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 20Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19
08 01 21*Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 01 99Odpady jinak blíže neurčené
08 02Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01Odpadní práškové nátěrové barvy
08 02 02Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03Vodné suspenze obsahující keramické materiály
08 02 99Odpady jinak blíže neurčené
08 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 07Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 03 08Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 03 12*Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 13Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 14*Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 03 15Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 16*Odpadní leptací roztoky
08 03 17*Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 03 19*Disperzní olej
08 03 99Odpady jinak blíže neurčené
08 04Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)
08 04 09*Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 11*Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 12Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
08 04 13*Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 14Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
08 04 15*Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
08 04 16Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15
08 04 17*Kalafunový olej
08 04 99Odpady jinak blíže neurčené
08 05Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01*Odpadní isokyanáty

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.