Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové vyhlášky k zákonu o odpadech!

V knihovně připravované legislativy jsou již k dispozici finální texty nových vyhlášek k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech

10. únor 2016

Vyhláška, která mění vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Návrh je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 223/2015 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. října 2015. Tato novela je primárně reakcí na řízení o porušení Smlouvy (tzv. infrigementové řízení) vedené vůči České republice ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Předkládaný návrh vyhlášky rovněž provádí adaptaci na nařízení Komise EU č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Kompletní informace (knihovna ODOK)

Vyhláška, která stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů). Navrhovanou vyhláškou se nahrazuje stávající vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní informace (knihovna ODOK)

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Navrhovanou vyhláškou se nahrazuje stávající vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. Navrhovaná právní úprava v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. října 2015, zajišťuje adaptaci českého právního řádu na nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic. Nahrazená příloha III dané směrnice obsahovala seznam vlastností odpadů, které je činí nebezpečnými.

Kompletní informace (knihovna ODOK)

Přehled všech změn s výkladem:

Podrobné informace o celkových dopadech novelizovaných předpisů do praxe se dozvíte na aktuálním semináři k tématu změny odpadové legislativy (Praha, Brno):

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

______________________________

Aplikace Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Vzhledem ke změnám legislativy bude nutné přeznačit shromažďovací prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi. A také dojde ke změně obsahu identifikačních listů pro nebezpečné odpady (ILNO).
Pro snadný přechod jsme pro Vás připravili aplikaci, ze které si snadno vytisknete ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně vytvoření etiket.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.