Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Dodací podmínky

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Vedlejší ujednání, změny nebo doplňky podmínek prodeje jsou platné a účinné pouze jsou-li provedeny písemnou formou. Otázky, které nejsou upraveny, se posuzují dle ustanovení § 409-475 obchodního zákoníku v platném znění.

Jak nakupovat

 • Pro nakupování v internetovém obchodě není registrace nutná.
 • Objednat lze libovolný titul kliknutím na tlačítko Koupit. Uživatel se pak dostává do svého nákupního košíku, do kterého lze zboží přidávat, odebírat nebo měnit objednávané množství. Po vstupu do košíku se zobrazí titul, počet kusů v košíku a cena objednávaných produktů. Uživatel může měnit množství produktů přepsáním čísla v poli Množství.
 • V nákupním košíku může uživatel volit další postup. Je to buď další procházení katalogem produktů a nakupování pomocí tlačítka Zpět na stránku ... , nebo pokud má uživatel již vybrány všechny produkty a chce provést objednávku, vyplní fakturační údaje v poli Fakturační informace (v případě, že se uživatel zaregistroval a je přihlášen, předvyplní se fakturační údaje daty z registrace). Položky označené * jsou povinné. Pro pokračování objednávky stiskne tlačítko krok 2/3 Připrav objednávku.
 • Posledním krokem je potvrzení objednávky. Pokud nalezne kupující v objednávce chyby vrátí se o krok zpět do nákupního košíku tlačítkem Zpět do nákupního košíku a opraví požadované hodnoty. Pokud je kupující s objednávkou spokojen, potvrdí ji tlačítkem Odeslání objednávky. Objednávka bude odeslána ke zpracování a bude kupujícímu doručena na uvedenou emailovou adresu.
 • Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím písemné objednávky kupujícího prodávajícím. Písemnou objednávkou se rozumí i elektronická písemná objednávka, která je doručena prostřednictvím elektronické pošty. Všechny uvedené cenové údaje jsou závazné v době potvrzení odeslané objednávky. Uvedené ceny zboží jsou platné pouze při objednání přes tento elektronický obchod. 
 • Všechny obdržené objednávky považujeme za závazné a zboží Vám zašleme na dobírku (tištěné tituly nebo kombinace elektronických a tištěných titulů) nebo po uhrazení faktury - platby převodem (elektronické publikace).
 • Objednané zboží, které je skladem, posíláme obratem. Připravované nebo dotiskované tituly Vám zašleme ihned po jejich vydání.
 • Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy s ovládáním katalogu, prosíme, zanechte zprávu na adrese info@envigoup.cz.

Způsob platby, doprava a balné

Ceny za dopravné a balné jsou nedílnou součástí objednávky. Ceny jsou platné pouze pro Českou republiku, ostatní země budou řešeny individuálně.

Způsob platby: 

 • Převodem: platba převodem (faktura) je stanovena pouze pro elektronické publikace (eBook). Po obdržení objednávky bude kupujícímu zaslán daňový doklad s platebními informacemi. Po uhrazení platby obdrží kupující přístupové údaje umožnující užívání produktu.
 • Dobírka: platba dobírkou je stanovena pro tištěné publikace nebo kombinace tištěných publikací s elektronickými publikacemi. S dodáním zásilky obdrží kupující i daňový doklad. Platba dobírkou je také stanovena pro elektronické publikace (eBook) do zahraničí (např. Slovensko).

Doprava:

 • Česká pošta: tento způsob dopravy je stanoven pro tištěné publikace nebo kombinace tištěných publikací s elektronickými publikacemi. Zboží je zásíláno prostřednictvím České pošty, a.s. jako cenný balík. 
 • eBook (bez dopravy): týká se výhradně elektronických produktů (eBook). Pro tyto produkty není dopravné ani balné fakturováno. Po uhrazení faktury obdrží zákazník přístupové jméno a heslo pro přístup k produktu. Výjimku tvoří eBook do zahraničí, který je řešen jako dobírka (zákazník obdrží přístupové jméno a heslo na dobírku).

Expediční poplatky: 

 • Balné a poštovné včetně dalších poplatků je stanoveno pouze u tištěných publikací a kombinací tištěných publikací s elektronickými publikacemi.
 • Celková cena expedičních poplatků je stanovena podle hmotnosti publikací od 86 Kč do 120 Kč bez DPH. U vícepoložkových objednávek je celková cena za celou zásilku 140 Kč bez DPH. Výše expedičních poplatků je vždy uvedena v nákupním košíku i v potvrzení objednávky.
 • U elektronických publikací (produkty eBook) nejsou žádné expediční poplatky fakturovány.
 • Produkty do zahraničí (dobírka): cena expedičních poplatků je stanovena pro tištěné publikace 183 Kč bez DPH (váha do 500g), pro elektronické publikace je 80 Kč bez DPH.

Rozsah dodávky u elektronických publikací (eBook)

U elektronických publikací je přístup k užívání produktu umožněn doručením přístupového jména a hesla kupujícícmu. Přístupové údaje jsou zaslány prodávajícím bezprostředně po uhrazení platby kupujícím. Platnost přístupu je 1 rok. Před skončením období bude kupující informován o blížícícm se vypršení přístupu a bude mu nabídnuto pokračování.

Reklamace

 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu.
  V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně, faxem nebo e-mailem, a to do třech dnů od převzetí zboží, popř. do 14 dnů po obdržení zásilky ji může vrátit bez udání důvodu (zboží však musí být originálně zabaleno a nepoužito).
 • Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: ENVI GROUP s.r.o., Bělojarská 1475, 374 01 Tachov, faxem na číslo 374 72 55 09 nebo e-mailem na info@envigroup.cz.
 • Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu (u firmy IČO), kontaktní telefon, případně e-mail, číslo objednávky a podrobný popis závady.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Plně ručíme za výrobní vady našich výrobků.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení. Reklamace vyřizují pracovníci Obchodního oddělení na telefonních číslech 606 638 325, 739 658 218.
 • V případě kladného vyřízení reklamace jsou kupujícímu vráceny peníze za celou zásilku, tzn. včetně poštovného a balného. Peníze budou kupujícímu vráceny bankovním převodem nebo složenkou.

Záruční podmínky

Záruka na jakost se poskytuje po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky, nestanoví-li dodací list jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

 • Násilným poškozením zboží, nesprávnou manipulací a dopravou.
 • V důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům.

Oprávněnost reklamace posuzuje a způsob odstranění vady určuje prodávající. Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku neoprávněné reklamace, hradí kupující. Prodávající je v tomto případě oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu dle zákona na ochranu osobních údajů neposkytne žádné osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Data kupujícího budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.