Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Globální oteplování se nechystá

13. únor 2010

Pochybností o globálním oteplování způsobeném lidmi přibývá. Nejen další vydatná zima v průběhu několika posledních let, ale především série podvodů, které se provalily na klimatology navázané na OSN nutí k zamyšlení. Jsou miliardové částky do výzkumu, politických akcí a "prevencí" klimatických změn záchranou lidstva, fatálním omylem, nebo obrovským podvodem?

Zelené Grónsko

Asi nejpádnějším argumentem proti tomu, že stoupající teplotu planety způsobili lidé, jsou mnohem větší teplotní výkyvy v minulosti. Po roce 1000 našeho letopočtu prosperovaly v dnes zamrzlém Grónsku dvě zemědělské osady Vikingů. Ti pak západně od Grónska objevili další úrodnou zemi, které dali jméno Vinland, snad podle divoké révy. Dnes se jmenuje Newfoundland - a víno byste tam našli nanejvýš v láhvích.

Někdy na počátku 14. století ale severská idyla Vikingům skončila. Ochladilo se, po dlouhých zimách se nevracelo léto, přišla neúroda, hlad a nemoci. Vykopávky dodnes podávají svědectví, jak zoufalý boj o přežití osadníci vedli. Marně: v 15. století obě osady zůstaly bez života.

Pak se ale stalo ještě něco horšího. V 17. století zcela vymizely sluneční skvrny, vytratil se jedenáctiletý cyklus střídání aktivních fází naší hvězdy - a současně s tím došlo i k výraznému ochlazení klimatu. Právě tomuto období mezi lety 1645 až 1715, kterému astronomové říkají Maunderovo minimum a klimatologové malá doba ledová, vděčíme za obrazy vlámských mistrů plných zimy. Tehdy zamrzalo nejen Baltské moře, ale dokonce i Lamanšský průliv.

Vylhaný hokejkový graf

V 18. století se znovu začaly objevovat sluneční skvrny, skončila malá doba ledová a od té doby se otepluje. Přesto nic z těchto závažných skutečností nehraje žádnou roli v prognózách zastánců globálního oteplování způsobeného lidmi. Právě naopak. Předpovědi takzvaného klimatického panelu (IPCC) při OSN vycházejí z naprosto odlišných předpokladů: oteplovat se začalo až v průběhu průmyslové revoluce a Slunce nemá na pozemské klima významný vliv.

Jednou z ukázek, jak se taková "věda" dělá, je takzvaný hokejkový graf (Hockey Stick Graph) od Michaela E. Manna z Pennsylvania State University, který se objevil ve zprávě IPCC z roku 2001. Ukazuje, že od roku 1000 až přibližně do roku 1850 byla průměrná teplota na Zemi stále přibližně stejná, pak se však křivka náhle stáčí prudce vzhůru. Po časech zeleného Grónska a malé době ledové tu není ani památky.

Na graf vzápětí odmítavě reagovala celá řada renomovaných vědců. Přesto práce IPCC dál vycházely právě z těchto pochybných dat a v médiích dostal hokejkový graf široký prostor. Není přitom bez zajímavosti, že zatímco v českých sdělovacích prostředcích straší stále, z mnoha zahraničních pramenů už tiše mizí. Nejen proto, že odporuje realitě, ale také proto, že Mann byl jedním z aktérů skandálu, který dostal přiléhavé jméno Climagate.

Mikeho finta

V listopadu loňského roku se neznámý hacker vlámal do mailové korespondence klimatologů napojených na IPCC a zveřejnil ji. Vzápětí propukl skandál: vědci se tu domlouvali, jak upravovat data, aby odpovídala politickému zadání. Mezi jinými neuvěřitelnými výroky je tu i věta: "Právě jsem použil Mikův trik... abych zakryl pokles teplot." Kdo je tajemný Mike? Asi už tušíte: Michael Mann, tvůrce hokejkového grafu.

Na rozdíl od českých politiků Mike nezatloukal, ale použil poněkud sofistikovanější metody. Chladnokrevně konstatoval, že rovnou část hokejky vytvořil na základě studia letokruhů stromů, zatímco její zakřivení vzhůru způsobil dosazením dat z moderních měřicích přístrojů. Skromně přitom zamlčel, že stromy na výrazné výkyvy teplot nereagují.

Climagate je ovšem jen vrchol ledovce, jehož mnohem větší část zakrývá všeobecná nevůle vzít aféru na vědomí. Vědecké námitky proti tvrzení alarmistů jsou známy již dávno, přesto je média a politikové v drtivé většině ignorují. Z peněz, které byly odebrány daňovým poplatníkům a vloženy do nejrůznějších "klimatických programů", už dobře žije příliš mnoho vlivných subjektů.

Návrat malé doby ledové?

Dávno už také byly zveřejněny grafy, které vylhanou hokejku opravují - za naprostého nezájmu sdělovacích prostředků. Některé z nich by přitom docela vyhovovaly mediálnímu hladu po katastrofách. Nelze totiž vyloučit, že na lidstvo, zavlečené ekologisty a politiky do příprav na oteplení, číhá další malá doba ledová.

Teploty opravdu klesají. To naznačují mimo jiné i údaje z pražského Klementina, podle nichž pokles průměrných teplot ve střední Evropě začal okolo roku 1995. Na jižním pólu se ochlazuje už od 80. let a podobně vyznívají také další měření.

Český klimatolog Jiří Svoboda v pozoruhodné knize Utajené dějiny klimatu také upozorňuje na to, že výkyvy klimatu v posledních letech nápadně kopírují děje, k nimž docházelo před nástupem malé doby ledové v 17. století. "Teplotní poměry této doby silně připomínají současnou klimatickou situaci, i když se tehdy nedalo mluvit o emisním zatížení atmosféry způsobeném lidskou činností."

Konečně tak začínají být vnímáni vědci tvrdící, že za změnami klimatu na Zemi je především Slunce. A to se v posledních letech chová neobvykle. Období mezi dvěma maximy sluneční činnosti obvykle trvá 11 let a předešlý cyklus skončil roku 2007. Dnes už by zase mělo být Slunce plné skvrn - ale není. Pár se jich už objevilo, ale nový cyklus se rozebíhá pomalu.

Ostře sledované Slunce

Zatím se ještě neděje nic neobvyklého, například na počátku 20. století bylo Slunce až do roku 1913 v ještě hlubším spánku. Někteří vědci ale varují. Australský klimatolog David Archibald už v roce 2006 předpověděl, že naše hvězda zůstane v delším útlumu, což povede k ochlazení podobnému malé době ledové. Vše se rozhodne v blízké budoucnosti.

"Pakliže sluneční skvrny zaplní v průběhu února a března dostatečnou plochu slunečního kotouče, nečeká nás nic mimořádného," říká Josef Zemánek z portálu Euroekonom.cz. "V opačném případě si ale připravte kožichy, protože nás čeká série chladných lét a extrémně mrazivých zim."

Nelze tedy vyloučit, že zatímco lidstvo mrhá prostředky na boj s neexistujícím oteplováním, hrozí situace, v níž se na sklonku své éry ocitli obyvatelé Grónska: mráz, neúrody a hlad. Vikingové ovšem neměli vědu a techniku - a tak podlehli. Pokud si však bude věda upravovat výsledky kvůli politickým kšeftům, jejich osud může postihnout i nás.


Kronika lží o klimatu

1958

G. Callendar zveřejnil výrazně podhodnocený odhad množství oxidu uhličitého v atmosféře v 18. a 19. století. Z jeho údaje stále vycházejí klimatologové z tzv. klimatického panelu (IPCC) při OSN.

1990

IPCC zveřejnil údaje, podle kte-rých se za posledních 100 let teplota zvýšila o 1,5 stupně Celsia a úroveň mořské hladiny o metr. Ve skutečnosti se mořská hladina nezvýšila vůbec a dnes udávané zvýšení teploty o 0,6 stupně je na hranici statis-tické chyby.

1998

Časopis Nature zveřejnil studii M. Manna s tzv. hokejkovým grafem vytvořeným na základě zfalšovaných dat.

2001

Na práci pro IPCC rezignoval kli-matolog R. S. Lindzen na protest proti překrucování jím dodaných údajů.

2003

R. McKitrick a S. McIntyre proká-zali neplatnost hokejkového grafu.

2007

IPPC zveřejnil nepodloženou zprávu, podle níž himálajské ledovce roztají do roku 2035.

2009

Climagate: na veřejnost pronikla mailová komunikace vědců pracujících pro IPCC, která je usvědčila z úmyslného falšování dat.

2010

Meteorolog J. D. Aleo a prog-ramátor E. M. Smith oznámili, že ze sítě sbírající data pro klimatické výzkumy jsou vyřa-zovány stanice, které naměřily vyšší teploty. Britský parlament připravuje vyšetřování klimatologických podvodů.

Rádžendra Pačaurí: obchodník s klimatem

Rádžendra Pačaurí, šéf Klimatického panelu OSN (IPCC) proslul mnoha kategorickými varováními před oteplováním a vysloužil si za to i Nobelovu cenu. Není však klimatolog ani vzděláním, ani praxí. Narodil se roku 1940 v indickém Nainitalu, vystudoval železniční institut v Indii a ekonomii průmyslu v USA. Podle listu Daily Telegraph se podílí na činnosti nebo majetku firem GloriOil (ropný průmysl), TataGroup (největší indické strojírenské impérium), TERI Europe (energetika), Sidrian Ventures (investice do obnovitelných zdrojů) a dalších. Je členem dlouhé řady poradních orgánů pracujících v oblasti obchodování s emisními povolenkami a investic do energetiky.

AUTOR: Jan A. Novák
AUTOR-WEB: www.ihned.cz/autori

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.