Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Bude třeba vyměnit zhruba půl milionu kotlů

25. listopad 2012

Stát nezakáže provozování starých kotlů, ale zavede v domácnostech jejichpovinné kontroly a inspekce. Kotel na tuhá paliva (dřevo, uhlí, koks) používá vČeské republice přibližně 640 tisíc domácností. Asi půl milionu z nich ho budemuset do deseti let vyměnit, neboť kotel nebude splňovat emisní limity. Znamenáto, že tyto domácnosti budou muset investovat do nákupu nového, ekologickyvyhovujícího kotle, přibližně částku 80 tisíc korun.

Nejpozději do konceroku 2016 musí všechny kotle v domácnostech projít autorizovanou revizí. Z tétopovinnosti jsou vyňaty topné systémy v rekreačních objektech a klasické krby. Zanesplnění zákonných podmínek, překračování emisních limitů a spalovánínevhodných materiálů hrozí občanům pokuty.

U kotlů je hlavní sledovanouškodlivinou oxid uhelnatý, dále pak prach a uhlovodíky (OGC nebo jinak TOC).Zastaralé a neekologické kotle, splňující pouze emisní třídu 1, dnes tvořízhruba tři čtvrtiny všech prodávaných kotlů na tuhá paliva. Jsou levné a lidé vnich topí i palivy, které do nich rozhodně nepatří. Moderní automatické kotlejsou sice dražší, ale umožňují spalovat jen předepsaná paliva, a to zapřijatelné produkce škodlivin.

Z analýz emisí CO na různých druzíchkotlů při spalování dřeva a hnědého uhlí vyplynulo, že nové požadavky by splnilypouze automatický kotel a pyrolýzní kotel. Pouhou změnou paliva z uhlí nabiomasu nedošlo ke zlepšení emisní situace (vyjma SO2 a CO2). Hlavní roli hrajespalovací zařízení a jeho obsluha, která může výrazně ovlivnit kvalituspalování. U automatických a zplyňovacích kotlů je zásah obsluhy omezenější akvalita spalování při běžném provozu může být blízká parametrům dosažených vezkušebně.


Zdroj: www.tzb-info.cz, Ing. K. Krpec, Ph.D., Ing J.Horák, Ing Fr. Hopan, PhD., Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,Výzkumné energetické centrum Inovace pro efektivitu a životní prostředí, 16. 1.2012


MEZNÍ HODNOTY EMISÍ CO (MG/M3N PŘI 10 % O2, V ZÁVISLOSTIJMENOVITÉM TEPELNÉM VÝKONU KOTLE)

Třída 1Třída 2Třída 3Třída 4Třída 5
25 000-12 5008000-20005000-12001200700


PŘEHLED TERMÍNŮ

Září 2012Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší.
Leden 2014Končí prodej kotlů na tuhá paliva splňujících podmínky prvnía druhé emisní třídy.
Prosinec 2016Všechny kotle musí projít autorizovanou revizí.
Leden 2017Majitelé povinni na vyžádání obecního úřadu předložit doklado revizi kotle na tuhá paliva. Hrozí pokuta až 20 tisíc korun.
Leden 2018Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva třetí emisnítřídy.
Září 2022Nejzazší termín pro ukončení topení v kotlích, kterénesplňují podmínky alespoň třetí emisní třídy. Hrozí pokuta až 50 tisíckorun.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.