Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ISPOP - blíží se velké změny v přihlašování. Povinně přes identitu občana!

Změna v přihlašování do uživatelských účtů. MŽP zpřísňuje podmínky pro přihlašování se do uživatelských účtů ISPOP. Pro přístup bude povinné využívat pouze Identitu občana.

01. listopad 2023

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Změna v přihlašování do uživatelských účtů

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "MŽP"), jakožto správce systému CRŽP, v rámci rozvoje systému zpřísňuje podmínky pro přihlašování se do uživatelských účtů v souladu s legislativním výkladem zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Pro přístup do systémů MŽP (aktuálně se jedná o systémy ISPOP, SEPNO, HNVO, ISOH, ISOH2, IPPC a IPO), které využívají služeb systému CRŽP, bude povinné využívat pouze Identitu občana případně JIP/KAAS (v případě úředníků). Tato povinnost vychází z § 2 zmíněného zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Identifikace uživatele v systému identitou občana je především z důvodu bezpečnostních, kdy se významně zvyšuje důvěryhodnost uživatelského účtu a bezpečnost uživatelských dat konkrétní osoby, které účet patří a také dat firemních, ke kterým má tato osoba přístup.

Zatím není termín stanoven

Přesné datum povinného přihlášení pouze pomocí Identity občana nebo JIP/KAAS není pevně stanoveno, a je možné, že dojde k tomuto přechodu bez dalšího upozornění. Proto doporučujeme provést propojení Vašeho uživatelského účtu s externí identitou co nejdříve a již přistupovat k dotčeným systémům přes tuto identitu. Přihlášení přes „Jméno + Heslo + 2. faktor" nebude možné v případě českých občanů nadále využívat.

Postup přidání Identity ke stávajícímu uživatelskému účtu je popsán v kapitole 4 příslušného manuálu viz https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Manual_Externi_identita.pdf.

V případě Vašich dotazů se prosím obracejte na telefonickou nebo písemnou podporu systému CRŽP viz https://crzp.mzp.cz/portal/kontakty/.

Zdroj: www.ispop.cz

Poznámky Envigroup

Jeden ohlašovatel bude mít jen jeden účet

Raději si s tím pohrajte už teď. Hlavně ti, co používají více uživatelských účtů (např. poradce, který používá přihlašovací údaje zákazníků) mohou mít s novinkou velký problém. Identitu totiž jde přiřadit jen jednomu účtu. K jiném účtu to jde jen, když se u původního účtu propojení identity zruší.

Pokud zatím žádnou identitu nemáte, měli byste si ji rychle zřídit. Máte na výběr:

  • Mobilní klíč eGovermentu je nástroj, který využívá účtu v rámci Portálu Národní identitní autority. Místo zadávání jména a hesla využijete mobilní aplikaci a načtete QR kód zobrazený na přihlašovací stránce.
  • eObčanka umožňuje přihlášení prostřednictvím nového občanského průkazu vydaného po 1. 7. 2018, který obsahuje čip a jeho elektronická funkcionalita byla aktivována. Pro přihlášení tímto občanským průkazem je zapotřebí čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software.
  • NIA ID je obdoba Mobilního klíče eGovermentu, která taktéž využívá účtu v rámci Národní identitní autority, nicméně místo mobilní aplikace s načtením QR kódu, se u této služby využívá zaslání kódu přes SMS.
  • IIG – International ID Gateway z technických důvodů nelze pro přístup do systému CRŽP využít.
  • I.CA identita s kartou Starcos je identifikační prostředek vydaný společností První certifikační autorita, a.s. Pro přihlášení je nutná čtečka čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore, který je ke stažení zde. Pokud máte problémy s využitím tohoto nástroje obraťte se prosím na podporu zde.
  • MojeID je komerční služba, která po dodatečném zabezpečení bezpečnostním klíčem, poskytuje i možnost přístupu k systémům státní správy.
  • Bankovní identita umožňuje použití přihlašovacích údajů, které používáte k přístupu do internetového bankovnictví své banky. Počet bank, které tuto službu podporují, se průběžně rozšiřuje. 

Zaměstnanci budou muset používat svojí "soukromou" Identitu

Ohlašovaní v podstatě nemá žádnou přímou spojitost se subjektem, za který se ohlašuje. Je to jen vazba ohlašovatel - subjekt. Při přihlašování do ISPOP se tedy ověřuje osoba jako taková. A proto musí použít svojí osobní Identitu, která nijak nesouvisí se subjektem, za který chce ohlašovat.

Druhý faktor

Pokud u svého účtu dosud nemáte vyplněny údaje pro dvoufaktorové ověření, tak bych rozhodně rychle chybějící údaje ve správě účtu doplnil. Lze předpokládat, že CENIA nejprve zavede povinně dvoufaktorové ověření a pak přijde přihlášení pouze pomocí Identity občana.

Termín s povinnou Identitou občana

Na stránce ISPOP se uvádí, že přesné datum povinného přihlášení pouze pomocí Identity občana nebo JIP/KAAS není pevně stanoveno (a že dokonce je možné, že dojde k tomuto přechodu bez dalšího upozornění!).

Je ale velká pravděpodobnost, že povinná Identita bude vyžadována až po skončení ohlašovacího období 2024 (tj. po 1.4.2024).

Důsledky ignorování změn

Pokud si nenastavíte údaje pro druhý faktor a později i Identitu občana, je velmi pravděpodobné, že provozovatel jednoho dne zablokuje tyto nedoplněné účty a bude nutná nová registrace uživatele podle nových požadavků včetně nutnosti vytvoření nových vazeb se subjekty.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup; www.ispop.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.