Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Velká novela NV o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Od 1. srpna 2016 platí velká novela nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

03. srpen 2016

V červenci byla vydána velká novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Novela má č. 235/2016 Sb. a byla vydána ve Sbírce zákonů (částka 92, rozesláno 27.07.2016). Účinnost změn je od 1. srpna 2016. 

Přehled hlavních změn:

Zranitelné oblasti

 • vymezení zranitelných oblastí(§ 2 a 3, příloha č. 1):
  • přidání 59 katastrálních území (v okresech Rakovník, Plzeň-sever, Rokycany, Příbram, Jindřichův Hradec, Kolín, Žďár nad Sázavou, Blansko, Brno-venkov, Vyškov, Přerov, Kroměříž, Opava, Jeseník)
  • vyřazení 18 katastrálních území (v okresech Příbram, Praha-západ, Liberec)

Akční program

(opatření akčního programu platí jen pro pozemky ve zranitelných oblastech; výjimkou je limit 170 kg organického N živočišného původu v průměru na 1 ha podle § 8, který se i v podniku hospodařícím částečně ve zranitelné oblasti hodnotí celkově, tedy při započtení pozemků mimo zranitelné oblasti, stejně tak se na celý podnik vztahuje i požadavek na potřebné skladovací kapacity podle § 9, odst. 1 a 2)

 • zákaz hnojení(§ 6, tabulka č. 1 v příloze č. 2; platí i pro žadatele o AEKO):
  • nově se vztahuje pouze na ornou půdu a trvalé travní porosty
  • upřesnění možnosti časnějšího hnojení pšenice a řepky v předjarním období (pozemky s průměrnou sklonitostí do 5°)
  • umožnění nouzového vývozu v období zákazu hnojení, v případě provozní havárie
 • limity hnojení(odst. 1 až 6 v § 7, tabulky č. 1 až 6 v příloze č. 3):
  • nastavení limitů podle 3 výnosových hladin, s možností hnojení na vyšší výnosovou hladinu na základě prokázaných vyšších výnosů
  • upřesnění, že v případě zapravení porostu z důvodů jeho poškození se přívod dusíku z předchozího hnojení k zapravené plodině nezapočítá do limitu náhradní plodiny
  • stanovení požadavků na hnojení zeleniny
  • úprava zápočtu dusíku z digestátu ze 70 % na 60 %
 • hnojení v létě a na podzim(odst. 7 až 9 v § 7, tabulky č. 2 až 6 v příloze č. 2):
  • omezení hnojení i pro zeleninu a současné umožnění zvýšených dávek ve III. aplikačním pásmu pro ozimou cibuli a česnek
  • umožnění hnojení k meziplodinám a na podporu rozkladu slámy v aplikačním pásmu III.b i minerálními hnojivy
  • zákaz hnojení v létě a na podzim minerálními dusíkatými hnojivy: k meziplodinám, pokud nebude meziplodina ponechána na pozemku nejméně do 15. února následujícího roku; na podporu rozkladu slámy, pokud nebude následovat ozimá plodina
  • snížení dávek dusíku při hnojení v létě a na podzim pro následné jarní plodiny, pokud není zapravena sláma nebo pěstována meziplodina a rozšíření povinnosti použít inhibitor nitrifikace i na I. a II. aplikační pásmo
 • skladování hnojiv(§ 9):
  • úprava doby uložení statkových hnojiv na zemědělském pozemku při jejich meziskladování na 9 měsíců.
  • upřesnění kritérií pro umístění složiště 
   • zvětšení vzdálenosti od povrchových vod na minimálně 100 m, a to na zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů
   • rozšíření zákazu uložení o půdy na velmi propustném podloží (hlavní půdní jednotka 05, v klimatických regionech 0 – 3)
   • zvýšení minimální výšky kupy uloženého hnoje nebo kompostu z 1,5 m na 1,7 m
   • rozšíření povinnosti meziskladování i pro statková hnojiva vznikající v chovech drůbeže
   • upřesnění, že potřebného podílu steliva lze dosáhnout i po jeho následném doplnění před uložením chlévské mrvy na pozemku
 • střídání plodin(§ 10):
  • doplnění požadavků za účelem jejich sjednocení s podmínkami přímých plateb 
   • při pěstování meziplodin, pokud nenásleduje ozimá plodina, se ponechá porost na zemědělském pozemku alespoň do 31. října
   •  jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat po 31. říjnu příslušného kalendářního roku
 • hospodaření na svazích(§ 11; platí i pro žadatele o AEKO):
  • vypuštění požadavků na protierozní opatření na mírně a silně erozně ohrožených půdách z důvodu duplicity s podmínkami pro přímé platby (DZES 5)
  • posun zákazu hnojení (s výjimkou hnoje apod.) u trvalých travních porostů z 10° na 12°
 • hospodaření okolo vod(§ 12):
  • doplnění požadavku na zabránění samovolnému přístupu zvířat do trvalého vodního toku, poškození koryt a údolních niv, zničení břehových porostů a znečištění vod (sjednocení se zněním požadavků PPH 1/6 a PPH 2/1 v podmínkách pro přímé platby).

Informace o předpisu:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.