Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

Poskytovatelé zdravotních služeb, coby původci odpadů ze zdravotní péče, jsou s účinností od 1.1.2023 povinni zpracovat pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a začlenit je do provozního řádu.

05. září 2022

Odpadová legislativa pro běžnou praxi

Seminář: Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb.. Nový Katalog odpadů č. 8/2021 Sb.. Metodické pokyny MŽP. To vše zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

V souladu s ust. § 89 odst. 1 a § 155 odst. 8 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., jsou poskytovatelé zdravotních služeb, coby původci odpadů ze zdravotní péče, s účinností od 1.1.2023 povinni zpracovat Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotnictví dle Přílohy č. 48 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a začlenit je do provozního řádu.

Pokyny pro nakládání s odpady jsou nedílnou součástí provozního řádu. V případě již schváleného provozního řádu je možno tyto pokyny předložit KHS ke schválení formou žádosti o změnu provozního řádu.

vzor – Pokyny pro nakládání s odpady

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu pro přepravu nebezpečných odpadů ze zdravotní a veterinární péče z hlediska požadavků evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR

ADR kódy odpadů ze zdravotní péče:

 • 180101 UN 3291
 • 180103 UN 3291
 • 180104 Nepodléhá ADR.
 • 180106 ADR kód dle klasifikace chemické látky
 • 180909 Nepodléhá ADR, pokud se jedná o léčiva zabalená v originálních obalech pro malospotřebitele nebo v režimu tzv. „omezeného množství".
 • 180110 UN 3288 a UN 2809

Další povinosti v oblasti odpadů ze zdravotní či veterinární péče jsou uvedeny v článku Nakládáte správně s odpady ze zdravotní/veterinární péče?

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • Maximální minimum o novém zákoně o odpadech

Autor: KHS Plzeň

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.