Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela zákona o obalech prošla připomínkovým řízením

25. červen 2013

Zákon o obalech byl naposledy zásadně novelizován v roce 2006 (novela č.66/2006 Sb.), kdy byly stanoveny recyklační cíle pro jednotlivé obalové komoditypro období 2006-2012. Nyní je tedy nezbytné provést opětovnou novelizaci, abybyly cíle recyklace a celkového využití obalového odpadu stanoveny i pro dalšíobdobí, roky 2013 až 2015. Změny zahrnuje příloha č. 3. "Cílem je posílitpozitivní vliv právní úpravy nakládání s obaly na životní prostředí, zejména přinahrazování primárních surovin surovinami druhotnými, při zachování rozumnézátěže pro povinné osoby, která je nebude znevýhodňovat proti konkurenci vjiných evropských zemích," říká důvodová zpráva návrhu.

Samostatné recyklační cíle jsou nastaveny také pro prodejní obaly určenéspotřebiteli, které tvoří významnou část komunálních odpadů - novela tímreflektuje rámcovou směrnici o odpadech 2008/98/ES, která požaduje do roku 2020zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti recyklaci materiálů, jako jsou papír, kov,plast a sklo, pocházejících z domácností.

Další změnou je úprava přílohy č. 1 zákona, která uvádí názorné příkladyněkterých výrobků z hlediska toho, zda jsou, či nejsou obalem. Příloha navazujena evropskou legislativu (28. 2. 2013 vstoupila v účinnost směrnice Komise2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice EP a Rady94/62/ES o obalech a obalových odpadech. Do národní legislativy má býttransponována do 30. září 2013).

Donedávna zůstávala nejasná hranice mezi tím, co má být považováno za obal aco nikoli, uvádí se v důvodové zprávě. Zařazení většiny nově jmenovaných výrobkůse shoduje se stávající praxí a stanovisky, která vydalo MŽP podle § 32 písm. m)zákona o obalech.

V důvodové zprávě se navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhemzákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Jednak je zde termín transpozice, anavíc jde o technickou novelu zákona, která zakotvuje již docílené míryrecyklace a celkového využití odpadů z obalů pro další období a upřesňujenázorné příklady výrobků, které splňují pojem obal, a tedy nepředstavuje žádnouvěcnou změnu dosavadní právní úpravy.

UPŘESNĚNÍ POJMU OBAL(PODLE PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 477/2001 SB,KRÁCENO)

Kritérium 1

Výrobek se považuje za obal pouze tehdy, pokud:

a) není nedílnou součástí jiného výrobku;

b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek podobu jeho životnosti;

c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány,spotřebovány nebo odstraněny.

Předmět je obalem

- Krabice na cukrovinky

- Fóliový přebal pouzdra na CD

- Poštovní sáčky na katalogy a magazíny (s magazínem uvnitř)

- Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským/cukrářským výrobkem

- Krabičky zápalek

Předmět, který není obalem

- Květináče určené pro celou dobu života rostliny

- Čajové sáčky

- Voskové vrstvy na sýrech

- Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)

Kritérium 2

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, sepovažují za obaly, pokud plní funkci obalu.

Předmět je obalem

- Papírové nebo plastové tašky a sáčky pro odnos nakoupeného zboží

- Jednorázové talíře a kelímky CS

- Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen

Předmět, který není obalem

- Jednorázové příbory

- Balicí papír (prodávaný samostatně)

- Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)

Kritérium 3

Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobkupřipevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud:

a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku;

b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány neboodstraněny.

Předmět je obalem

- Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobkupřipevněny

Předmět, který je součástí obalu

- Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

- Samolepicí štítky, které jsou nalepeny na jiné součásti obalu

- Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty

Předmět, který není obalem

- Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence

POŽADOVANÝ ROZSAH RECYKLACE A CELKOVÉHO VYUŽITÍ OBALOVÉHO ODPADU

Odpady z obalůdo 31. 12. 2013do 31. 12. 2014do 31. 12. 2015
ABABAB
%%%
Papírových a lepenkových70-70-70-
Skleněných70-70-70-
Plastových27-27-27-
Kovových50-50-50-
Dřevěných15-15-15-
Prodejních určených spotřebiteli364138434045
Celkem556055605560
Pozn.: A - recyklace B - celkové využitíMíra recyklace resp. celkovéhovyužití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množstvívyužitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množstvíprodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Za obaly z jednohomateriálu se považují obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 %hmotnosti obalu.Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentechhmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jehoforem, společně s energetickým využitím a organickou recyklací podle § 4 odst. 1písm. c).
Zdroj: MŽP

Autoři: -jse-

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.