Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Studie odhaluje: 46% elektro výrobků neodpovídá EU Směrnici RoHS

Zpráva projektu ECHA REF-10 odhalila, že 52 % vzorkovaných elektrických produktů na trhu EU nesplňuje soulad s legislativou. Většinou těchto případů se nesoulad týkal Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ, neboli Směrnice RoHS (46 %).

10. duben 2024

Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

Seminář: Chemická legislativa přináší povinnosti nejen v oblasti chemických látek a směsí, ale mnoho povinností se týká také výrobků. Na semináři probereme témata: Legislativní struktura práva EU a zařazení produktové legislativy. Nařízení REACH se zaměřením na povinnosti chemických látek v předmětech. Oznamovací povinnost SCIP. Směrnice RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Příklady neshodných produktů a legislativní dopady. ESG legislativa v rámci produktové ekologie. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Většinou těchto případů se nesoulad týkal Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ, neboli Směrnice RoHS (46 %). Příklady nevyhovujících produktů v souvislosti s RoHS zahrnovaly:

 • elektrické hračky (56 %),
 • nabíječky (58 %),
 • kabely (30 %)
 • sluchátka (29 %)
 • “ostatní” (53 %)

Příklady neshodných produktů v rámci skupiny ostatní zahrnují ventilátory (71 %), kosmetické produkty – např. fény na vlasy (52 %), lampy a svítilny (29 %), ale i například svítící boty, které vykazují 100% nesoulad se Směrnicí RoHS (10 z 10 testovaných výrobku je v nesouladu s touto směrnicí).

Nejčastějšími chemické látky, a jejich aplikace, přesahující tyto limity byly olovo v pájených bodech (50 % všech testovaných případů), následované ftaláty DEHP (19 %) a DBP (12 %) v měkkém plastu a kadmium (12 %) na elektrických obvodech.

Kontrola se dále zaměřovala na požadavky Nařízeni REACH, kde 30% ze všech hodnocených předmětů nesplňuje požadavky článku 33 tohoto nařízení. Dále se kontrola zaměřovala také na Nařízení o persistentních organických polutantech (POPs), a nařízení pro bezpečnost hraček (Toys Safety). Zpráva obsahuje následující doporučení:

 • Národním kontrolním orgánům se doporučuje zintenzivnit úsilí o kontrolu elektrických produktů ověřením dokumentace, aby se zabránilo vstupu nevyhovujících produktů na trh. To znamená zvýšenou pozornost vůči souladu se Směrnicí RoHS.
 • Výrobci a dovozci by měli pravidelně posuzovat souladnost svých produktů s požadavky RoHS a REACH, zdůrazňujíc povinnost komunikovat látky velkého obavu podle článku 33.
 • Vzhledem k vysoké míře nevyhovujících elektrických produktů jsou výrobci vyzváni, aby zlepšili svou proaktivní práci ve směru souladu s požadavky pro tyto kategorie produktů.
 • Spolupráce se dodavateli za účelem zajištění veškeré potřebné dokumentace před tím, než výrobci umístí produkty na trh, je zásadní.
 • Návrhy pro Evropskou komisi na možné změny povinností podle článku 33, včetně požadavku na označení pro články obsahující více než 0,1 % SVHC, by mohly být významné. Podobný požadavek je navržen v rámci ESPR ve formě Digitálního pasu pro výrobek. 
 • Výrobci a dovozci nedělají dostatečně pro zajištění souladu svých produktů s omezeními látek a informačními požadavky podle RoHS a REACH.
 • Výrobci by měli zaujmout proaktivní přístup a zapojit se se svým dodavatelským řetězcem za účelem shromažďování dokumentace, která prokazuje souladnost produktů.
 • Národním kontrolním orgánům se doporučuje zvýšit kontrolu nad elektrickými produkty umístěnými na trhu EU a ověřit jejich soulad s omezeními látek EU.

Zdroj: Sources-Matter s.r.o.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

 • Praktický kurz odpadové legislativy od tvůrců legislativy

  ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a prováděcí legislativa. Bude kladen důraz na problematické oblasti a změny, které přinesla nová odpadová legislativa.

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy. 

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

  Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

Autor: Sources-Matter s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.