Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Miliardy pro české domácnosti jsou již na cestě

31. březen 2009

Tisková zpráva MŽP: 30.03.2009 

Dnešním podpisem finální dohody o prodeji 40 milionů emisních jednotek AAU [1] z České republiky do Japonska se uzavřelo téměř mnohaměsíční vyjednávání vedené ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem. Do Česka mohou začít proudit miliardy korun, určené prostřednictvím nového programu Zelená úsporám pro české domácnosti.

Poslední potřebnou smlouvu k provedení obchodní transakce dnes v Praze podepsali ministr životního prostředí Martin Bursík a výkonný ředitel japonské Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) pan Yasuhiro Shimizu. Vyjednaná cena jednotky AAU zůstává důvěrná, důvěrný je tedy nadále i celkový finanční objem této transakce. „Stále ale platí, že pro rok 2009 počítáme s tím, že díky obchodu s Japonskem a dalšími partnery bude mít program Zelená úsporám k dispozici zhruba 10 miliard korun,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

„Dnešním podpisem je definitivně otevřená cesta k tomu, abychom mohli dát opravdu zelenou podpoře úspor energie a výroby tepla z obnovitelných zdrojů v domácnostech v České republice. Program, který zveřejníme kompletně v úterý 7. dubna bude znamenat významné snížení skleníkových emisí, ale i znečištění ovzduší, které znamená zvýšený výskyt respiračních alergií českých dětí a dalších onemocnění dýchacího ústrojí naší populace,“ říká Martin Bursík. „Zanedbatelné není ani to, že lidé kromě energie a emisí ušetří především významné částky za vytápění,“ dodává ministr.

Právo prodat jednotky AAU získala Česká republika díky tomu, že snížila své skleníkové emise k roku 2008 o zhruba 24 % vůči roku 1990, přičemž se v Kjótském protokolu zavázala k 8% snížení. „Ukazuje to efektivitu ekonomických nástrojů ochrany klimatu. Japonsko, které bylo v roce 1990 technologicky mnohem výš než Československo, mělo ke snižování emisí horší výchozí pozici. My jsme díky rozpadu socialistického hospodářství a jeho zásadní změně ušetřili mnohem víc. Dnes tedy Japonsko přispívá k tomu, abychom emise mohli dále snížit. V přepočtu na obyvatele totiž patříme stále k nadprůměrným producentům skleníkových plynů,“ vysvětluje ministr Bursík.

„Zároveň v současné době jednáme o prodeji jednotek AAU i se zájemci z řad dalších států či se Světovou bankou. Výnos všech těchto obchodů bude směřovat do programu Zelená úsporám,“ dodává Jan Dusík, 1. náměstek ministra životního prostředí.

Prodej emisních kreditů má svá přísná pravidla. Výnosy za prodané kredity, které země získají od států, kterým se nedaří Kjótský protokol plnit, musí prodávající země využít výhradně na speciální programy, které snižují emise skleníkových plynů. Za emise vypuštěné v jedné zemi se tedy snižují emise skleníkových plynů v jiné zemi.

Dalším důležitým pravidlem je míra efektivity takových programů, zvaná „greening“. Čím má program větší „greening“, tím má větší šanci na lepší prodejní cenu svých jednotek. Tzn. čím více program snižuje emise skleníkových plynů, tím více peněz za prodej kreditů může získat země, která program zavádí.

Podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nakládá s jednotkami AAU ministerstvo životního prostředí a výnosy jsou příjmem Státního fondu životního prostředí, který je investuje do programu Zelená úsporám. Ten bude kompletně představen veřejnosti na tiskové konferenci ministra Bursíka v úterý 7. dubna ve 12:00 v Praze.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Poznámky:
[1] Jednotka AAU (Assigned Amount Unit) je jednotka v rámci Kjótského protokolu, která představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu CO2 v období 2008 – 2012. Přebytek svých jednotek může země, která snížila emise víc, než se v Kjótském protokolu zavázala, prodat jiné zemi, které má naopak s plněním svého kjótského závazku problémy.
Rozdíl mezi emisními kredity (jednotkami AAU) a emisními povolenkami: Často dochází k záměně povolenek s kredity. S emisními povolenkami se obchoduje v rámci evropského systému emisního obchodování (EU ETS) a obchodují s nimi jednotliví znečišťovatelé, tedy podniky. Od roku 2013 postupně přestanou být firmám přidělovány zdarma a budou si je muset nakupovat rovnou v aukcích. Emisní kredity (jednotky AAU) jsou součástí mechanismů Kjótského protokolu, v jehož rámci ČR musela celkově snížit produkci skleníkových emisí o 8 % vůči roku 1990. ČR aktuálně produkuje o 24 % méně skleníkových emisí než v roce 1990. Rozdíl mezi svým závazkem a reálně sníženými emisemi může naše republika prodat v podobě jednotek (emisních kreditů) zemím, kterým se Kjótský protokol plnit nedaří.

Fotogalerie z podpisu smlouvy s Japonskem je k dispozici zde.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.