Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Čtvrtina dovezených výrobků není v souladu s REACH a CLP

Projekt fóra ECHA zjistil, že téměř čtvrtina kontrolovaných výrobků dovezených do EU nevyhovuje REACH a CLP. Některé výrobky obsahovaly nepovolená množství nebezpečných látek podléhajících v EU omezení, jiné byly nesprávně označeny.

26. říjen 2020

Kontrolní orgány a celní inspektoři v 16 členských státech zkontrolovali téměř 1 400 výrobků, přičemž u více než 300 (23 %) bylo zjištěno, že nesplňují určité povinnosti podle nařízení REACH a nařízení CLP. Výrobky byly kontrolovány na strategických vstupních místech, jako jsou letiště a přístavy a také na vnitrostátních celních úřadech.

Většina kontrol sledovala dodržování povinností spojených s omezením podle nařízení REACH a zaměřila se na přítomnost kadmia, olova a niklu ve výrobcích. Z 1 225 provedených kontrol 17 % výrobků obsahovalo množství těchto látek nad požadovaným limitem. Výsledek je podobný jako u předchozího projektu fóra o omezeních (REF-4) v roce 2016. Největší nesoulad byl zjištěn u kadmia ve špercích.

Dodržování povinnosti týkající se omezení bylo kontrolováno u 79 % výrobků a z toho 74 % nevyhovujících výrobků bylo dovezeno z Číny, ze Spojených arabských emirátů, Indie, Thajska, Severní Makedonie a Madagaskaru. Pokud budou takové výrobky uvedeny na trh, může to ohrozit zdraví spotřebitelů.Dovozci předmětů obsahujících chemické látky musí proto zajistit, aby výrobky uváděné na trh EU byly v souladu s povinnostmi podle nařízení REACH.

Z hlediska dodržování povinností podle nařízení CLP bylo zkontrolováno 167 výrobků a 64 % z nich nevyhovělo požadavkům. Nedostatky byly především při označování, kdy nejčastěji chyběla verze v národním jazyce, dále použití nesprávných piktogramů a signálních slov nebo jejich nedostatek na štítku etikety.

Jedním z cílů tohoto projektu bylo posoudit, jak v praxi funguje spolupráce mezi orgány pro vymáhání podle nařízení REACH/CLP a celními orgány.

Projekt zkoumal různé výrobky, na které se vztahují omezení pro předměty a šperky podle tří záznamů v příloze XVII nařízení REACH (položky 23, 27 a 63) a označování a balení látek a směsí podle CLP.Z uvedených výsledků vyplývá, že dovozci musí zvýšit své úsilí z hlediska dodávky bezpečných výrobků, které budou v souladu s REACH a CLP.

Je potřeba cíleně prosazovat tato konkrétní omezení a přísněji prosazovat nařízení REACH a CLP na vstupních místech do EU.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii (možno i ON-LINE): 

  • Změny v legislativě chemických látek od 2021: nové označování a oznamování směsí

    Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu od ledna 2021. ČIŽP: databáze SCIP a ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. Envigroup:  označování a oznamování směsí po 1.1.2021 (UFI kódy, toxikogická centra agentury ECHA, PCN formát oznámení toxikologickým střediskům, evropský systém kategorizace výrobků). 

Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.