Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyhláška č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) bude nahrazena

MŽP připravilo návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu. Navrhovaná účinnost: 1. ledna 2016

03. prosinec 2015

MŽP připravilo návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů).

Tato vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Hlavním důvodem návrhu nové vyhlášky je nutnost transponovat nové Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES. 

Stručně k obsahu:

Bylo doplněno několik druhů odpadů (01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07, 16 03 07*, Kovová rtuť a19 03 08* částečně stabilizovaná rtuť). Zároveň byly opraveny textové chyby, které se nacházely v dosavadním Katalogu. Návrh vyhlášky nově stanoví postup pro zařazení odpadu do kategorie nebezpečný (v souladu s Rozhodnutím Komise 2014/955/EU). Zavádí se nový způsob označování odpadů zařazených do kategorie ostatní odpad na základě vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, pro účely evidence budou tyto odpady označovány jako N/O. (S ohledem na tuto změnu budou nutné úpravy informačních systémů ISPOP a ISOH.)

Návrh vyhlášky reaguje na tzv. ekoauditovou novelu zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. a řeší zjednodušení zařazování autovraků. Konkrétně se jedná o možnost zařazení autovraku zpracovatelem po odčerpání provozních kapalin a odejmutí nebezpečných částí pod katalogové číslo 16 01 06 bez požadování vyloučení nebezpečných vlastností. 

Navrhovaná účinnost: 1. ledna 2016

Ke stažení:

vyhláška - vyhlaska.pdf

důvodová zpráva - duvodova-zprava.pdf

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.