Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Bude možné zakázat v obci sběrnu?

25. červen 2013

Skupina poslanců, v níž je vedle ministra Chalupy také například poslankyněIvana Řápková, předložila vládě návrh další novely zákona o odpadech, která byzměnila kompetence obcí vůči sběrnách surovin.

Obec by mohla upravit jejich provozování, případně je v obci úplně zakázat. Vnávrhu (tisk č. 1019) se říká: »Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, žezařízení ke sběru nebo výkupu odpadů mohou být provozována pouze na místech a včase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém časeje v obci provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů zakázáno, nebo úplnězakázat provozování zařízení ke sběru nebo výkupu.«

Obce již dlouho poukazují na to, že provozování sběrny v obci mívá negativnívliv na systém nakládání s odpady. Dochází k vykrádání sběrných dvorů (zejménakovů a elektroniky) a v poslední době i kontejnerů na separované odpady, cožobcím způsobuje finanční ztráty. Provozovatelé sběren často porušují zákony(například nedostatečnou identifikací vykupovaných věcí), což potvrzují ikontroly inspekce životního prostředí nebo ČOI.

»Dlouholeté zkušenosti ukazují, že výkup odpadů je úzce spojen s trestnoučinností. Ve městech se ztrácejí poklopy od kanálů, dopravní značky, ale i částizábradlí nebo plechové ploty,« uvedla za předkladatele pro ČTK poslankyně IvanaŘápková. »Veřejná databáze sběren neexistuje, zákony se obcházejí a není zřejmé,kolik sběren funguje v rámci černého trhu.«

Provozování sběren v současnosti povoluje krajský úřad. Pokud novela projde,bude mít obec povinnost oznámit své rozhodnutí krajskému úřadu, který by ho mělrespektovat. Předlohu nejprve posoudí vláda a poté musí projít takéParlamentem.

Autoři: /jhm/

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.