Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Od ledna platí nová vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Vyhláška dále mění vyhlášku č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášku č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.

05. leden 2017

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Předmět úpravy – nová vyhláška č. 437/2016 Sb.

Obsah změn proti původní úpravě:

 • V návaznosti na změny v zákoně je vydána nová prováděcí vyhláška, která nahrazuje vyhlášku č. 382/2001 Sb.
 • Zařízení na použití upravených kalů – zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, které zahrnuje všechny díly půdních bloků, na kterých používá kaly jeden zemědělec, a všechna místa, kde dočasně ukládá upravené kaly.
 • Uložení od výstupu z technologie úpravy do 12 měsíců v ČOV a do 8 měsíců u zemědělce – bez souhlasu.
 • Skladování v povoleném zařízení 3 roky, vyplývá z obecné úpravy skladování v zákoně.
 • Nastaveny jednoznačné podmínky pro skladování a dočasné uložení kalů tak, aby nedošlo k úniku kalů a výluhů z kalů.

Podmínky pro skladování/dočasné uložení:

 • Musí být popsáno v programu použití.
 • Omezený obsah sušiny: (4 %: nádoby, kontejnery, obaly, jímky, nádrže; 18 %: jiné způsoby (hromady), zároveň omezení výšky na 3m).
 • Schválení místa havarijním plánem (pouze při větším rozsahu).
 • Musí být zabezpečeno proti vstupu cizích osob (závory, zámek, balíky slámy).
 • Vzdálenost od obytné zástavby 300 m, s mimo zástavby, která je součástí areálu, kde je kal uložen nebo skladován.
 • Zabezpečení proti přítoku a úniku kalů a výluhů.
 • Oddělené uložení kalů dle technologií úpravy kalů.
 • Pokud doba uložení přesáhne 8 měsíců povinnost provést nové mikrobilogické rozbory, pokud nevyjdou možnost provést dodatečnou úpravu v místě nebo vrátit kaly do technologie.
 • Po dobu 30 dnů mohou být kaly uloženy na půdním bloku, kde budou použity. (nezapočítává se do doby podle předchozího bodu).
 • Pro toto uložení jsou rovněž nastaveny podmínky. 18 % sušiny, 50 m od povrchových vod, 300 metrů od obydlí (100 m v případě stávajících), případně havarijní plán, sklon do 5°.
 • Schválení místa havarijním plánem (pouze při větším rozsahu).
 • Do 48 hodin od rozprostření musí být zapraveny.
 • Mikrobilogická kriteria: Od roku 2020 bude možné využívat pouze jedny kritéria (limity jsou převzaty z nařízení o VŽP). Do roku 2020 bude nastaveno přechodné období: kaly kategorie I – současný stav, pouze 5 zkoušených vzorků a kaly kategorie II - současný stav, pouze 5 zkoušených vzorků.
 • Nastavení požadavků na prokazování účinnosti technologie úpravy kalů. Přechodné období do konce roku 2019, do té doby se technologie, které doposud produkovaly upravené kaly považují za ověřené. 

Předmět úpravy – Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb.

 • Rozšíření povinnosti předat s ročním hlášením na listu č. 3 údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě uvedené také na provozovatele zařízení na úpravu kalů.
 • Nové znění listu 3 (Údaje o složení kalu) v příloze č. 20 (Hlášení o produkci a nakládání s odpady) včetně vysvětlivek k listu č. 3.
 • Změny v příloze č. 22 (Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona).
Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.